Ekonomiassistent

Ekonomiassistent

Att man är assistent betyder att man assisterar, dvs biträder eller ger service till en eller flera personer, t.ex en chef eller till en hel avdelning med handläggare eller försäljare. Men samtidigt kan man som ekonomiassistent också ha ansvar för egna arbetsuppgifter och projekt.
Arbetsuppgifter kan variera mycket, beroende på vilken arbetsplats man arbetar på men allt som oftast arbetar ekonomiassistenter med siffror och beräkningar på olika sätt: med löneadministration, företagets bokföring och/eller med skattefrågor. Beroende på vilken arbetsplats det är och bland annat beroende på arbetsplatsens storlek, varierar ekonomiassistentens arbetsuppgifter kraftigt. På vissa arbetsplatser arbetar ekonomiassistenter enbart med bokföring eller enbart med skattefrågor och på andra - med lite av varje.

Utbildning

Tidigare var det mycket vanligt att ekonomiassistenter endast hade gymnasial utbildning (ofta med ekonomisk inriktning), men idag är ekonomiassistent ett ganska vanligt första jobb för dig med eftergymnasial utbildning (högskoleutbildning eller yrkeshögskoleutbildning) inom ekonomi. Genom att vidareutbildas i rollen som ekonomiassistent och bredda de egna kunskaperna ökar möjligheterna för den som vill byta arbetsplats.

Det är av största vikt att man som vill arbeta som ekonomiassistent har mycket goda datakunskaper, och däribland i de dataprogram som används exempelvis vid bokföring, löneutbetalningar mm. Språkkunskaper och utbildning i beteendevetenskap och/eller i personal- och lönefrågor samt utbildning och kunskaper inom redovisning, ökar också din konkurrenskraft på arbetsmarknaden. 

För ekonomiassistenter som vill ta ett större ansvar på arbetsplatsen kan utbildningar i ledarskap och/eller projektledning vara lämpliga och man kan välja att antingen läsa ett längre och mer omfattande ledarskapsprogram eller satsa på en kortare ledarskapskurs (där man fokuserar på exempelvis konflikthantering eller på coachande ledarskapsfrågor).

Viktiga egenskaper för den, som vill arbeta som ekonomiassistent är: noggrannhet, stresstålighet, initiativförmåga, mycket god samarbetsförmåga, siffersinne och att man tycker att det är lätt och roligt att ha med siffror att göra.

Framtidsutsikter

Enligt Arbetsförmedlingen råder det hård konkurrens om tjänsterna som ekonomiassistent både på kort och på lång sikt.

Övrigt

Det här yrket är i Sverige mycket kvinnodominerat: ca 87 % av yrkesverksamma är kvinnor (uppgift från SCB från mars 2017).

Lön
Ingångslön (uppgift från december 2017): ca 24 000 kr/månad.

Lilla ordboken
Renovräkning - vräkning av hyresgäster som inte har råd att betala den höjda hyran efter en bostadsrenovering. Källa: www.sprakochfolkminnen.se/sprak/nyord.

Nyttiga länkar
www.svensktnaringsliv.se - info om löner och löneformer;
www.framtid.se/bloggar - förklaring på vad "gymnasiekompetens" är för ngt.

10 liknande yrke(n)