Xpectum

Xpectum är ett utbildningsföretag som sedan 1996 producerar och säljer digitala distansutbildningar med fokus på ekonomi och juridik. Vi har allt från kortare kurser till längre yrkesutbildningar som exempelvis Redovisningsekonom och Ekonomiassistent. Efter avklarade yrkesutbildning går det att genomföra en certifiering som FAR står bakom. FAR och xpectum har samarbetat i mer än 20 år. Xpectum har lång erfarenhet av distansutbildningar och har under den tiden utvecklat genomarbetade och väl fungerande pedagogisk modeller.

Genomgående för alla utbildningar är att de är helt på distans utan fysiska träffar. Utbildningsformen ger en stor flexibilitet och du kan studera när som helst och på vilken plats som helst. Det geografiska läget har ingen betydelse. Fördelen med den stora flexibiliteten är att man även som heltidsarbetande har möjlighet att följa utbildningen.
 

Här kan du läsa om alla våra utbildningar >>


Ny utbildning - Diplomerad Paralegal
En distansutbildning i juridik med affärsinriktning.

Tycker du att det är kul med juridik och skulle du önska erhålla en yrkestitel och på så sätt få möjlighet att göra en karriär som paralegal? Då har vi en paralegal utbildning helt på distans som passar dig.

Som paralegal assisterar du en jurist (advokat, domare, åklagare, bolagsjurist) och behöver ha kunskaper som är övergripande inom juridiken men också inom ekonomi, projektledning, juridisk svenska och engelska.

Xpectums distansutbildning – Diplomerad Paralegal – riktar sig till dig som vill kombinera studier med befintligt arbete och genomföra utbildningen på kortare tid än två år - men tänk på att tempot är högt. Xpectums paralegalutbildning motsvarar YH-utbildningarnas kursinnehåll med undantag av att det inte ingår någon yrkespraktik.

Kursstart sker när du vill och utbildningen börjar i samband med när du beställer kursen om inte annat överenskoms.


Så här går det till?
Utbildningen startar när du beställer, det är kursstart dygnet runt. Du följer det sekventiella upplägget framför din dator, kapitel för kapitel. Teorin presenteras med filmer, animeringar, modeller, texter och övningar som är interaktiva med rättningshjälp. Det finns också möjlighet att navigera via menyn, om det till exempel är något kapitel du vill titta lite extra på. I kursen varvas teoretiska avsnitt med många praktiska övningar. Övningarna görs både direkt i datorn men även i övningshäften (.pdf) och inlämningsuppgifter. 

För att göra utbildningen underhållande och effektiv utnyttjar vi det digitala mediets fördelar för att stimulera så många sinnen som möjligt i inlärningsprocessen. Varje moment examineras med en webbtentamen eller inlämningsuppgift. Det pedagogiska upplägget har förfinats genom åren och bidrar till en effektiv inlärning.

Den digitala utbildningen backas upp av mycket välmeriterade handledare med bakgrund från såväl universitetsvärlden som branschen. Dessa kontaktar man via sin studiesida. 

Fokus ligger på den kunskap som man verkligen har nytta av i sitt yrkesliv. 

Medlemskapet i Almega utbildningsföretagen är en annan garant för att xpectum är ett seriöst utbildningsföretag.


Våra yrkesutbildningar

Visa mer
Visa mindre
BESTÄLL INFORMATION

Privata utbildningar hos Xpectum

Certifierad Ekonomiassistent

En distansutbildning för dig som vill jobba som ekonomiassistent eller redovisningsassistent. Du lär dig att hantera löpande bokföring från grunden samt att upprätta enklare bokslut.

Certifierad Redovisningsekonom

En distansutbildning för dig som vill bli Redovisningsekonom. Du får lära dig löpande bokföring, hur du ställer upp balans- och resultaträkningar och annat som du behöver veta för att kunna jobba med redovisning.

Certifierad Styr- & Redovisningsekonom

En distansutbildning för dig som vill jobba med controllerliknande uppgifter i ett företag. Du kommer att behärska allt från löpande bokföring och bokslut till analys-, kostnads- och prissättningsfrågor.

Certifierad Företagsekonom

Distansutbildningen ger dig en stark företagsekonomisk grund. Du får kunskaper som är direkt användningsbara för att kunna agera effektivt på en konkurrensutsatt marknad allt ifrån redovisning till marknadsföring.

Diplomerad Paralegal

En distansutbildning i juridik med affärsinriktning. Vill du jobba med juridik på advokatbyråer, domstolar, juridiska avdelningar på bolag osv så är det här en bra väg att gå.

Certifierad Marknadsekonom

En distansutbildning för dig som vill jobba med marknadsföringför dig som tex marknadskoordinator, marknadsekonom, eller marknadsassistent.

Certifierad Marknadsassistent

En distansutbildning för dig som vill jobba med marknadsföring, kanske som marknadsassistent. Du lär dig grunderna i marknadsföring med en inriktning både mot konsument- och producentmarknadsföring för att kunna jobba med planering och genomförande av kampanjer.
BESTÄLL INFORMATION

JAG ÖNSKAR MER INFORMATION

Vill du ha mer information om skolan eller en utbildning?
Här kan skicka frågor eller beställa information från Xpectum.