På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Controller Spela filmen

Controller

En controller analyserar information om det ekonomiska resultatet, gör prognoser och ser till att ledningen får den ekonomiska information som behövs för att driva verksamheten. Controllern fungerar också som rådgivare. Som controller kan man ha olika inriktning, till exempel vara affärsinriktad eller inriktad på redovisning och arbeta med bokslut.

Ibland skiljer man på verksamhetscontroller (business controller) som är affärsinriktad och redovisningscontroller (accounting controller) eller finansiell controller (financial controller) som är redovisningsinriktad och arbetar med att göra bokslut.

Gränserna mellan rollerna är inte alltid skarpa i till exempel mindre företag. Men för att göra rollerna tydliga kan vi skilja på dem så här:

  • Redovisningscontrollern ser till att siffrorna kommer fram, medan verksamhetscontrollern använder siffrorna, både redovisningens och andra
  • Redovisningscontrollern är nulägesorienterad och rapporterar resultat och måluppfyllnad, medan verksamhetscontrollern är framtidsorienterad och hjälper till att formulera mål och åtgärdsprogram
  • Redovisningscontrollern ska tillgodose många kunders behov, medan verksamhetscontrollern har en linjechef som huvudkund
  • Redovisningscontrollern behöver ha ekonomi- och systemkompetens, medan verksamhetscontrollern behöver verksamhets-, affärs-och ekonomikompetens

 

Se en kort videofiIm om ControIIer på Trafikverket

Utbildning

Många som arbetar som controller är utbildade civilekonomer, men när arbetsuppgifterna handlar mindre om ekonomi och mer om analys, förändras också kraven på tidigare utbildning och kompetens. Samtidigt försvinner en del traditionella arbetsuppgifter inom ekonomi på grund av bättre teknikstöd. Därför är det inte säkert att man behöver vara utbildad ekonom för att jobba som controller.

Vissa arbetsgivare tycker så här, att om man kan verksamheten så kan man lära sig ekonomi medan man jobbar. Generellt gäller att det är en stor fördel att ha kunskap om verksamhetsstyrning, kommunikation och ledarskapsfrågor.

Det förekommer att en controller inte har någon akademisk utbildning, utan har utbildat sig internt, dvs genom att arbetsgivaren har erbjudit kurser helt eller delvis på arbetstid. En ganska vanlig "modell" är att man läser på halvtid samtidigt som man under utbildningstiden arbetar 75%, man studerar delvis på sin fritid och delvis på sin arbetstid, som anses som vinna-vinna situation. Den anställde får då kompetensutveckling med bibehållen lön och arbetsgivaren får en mer kompetent medarbetare i företaget eller organisationen.

Lilla ordboken

Ackordslön - en rörlig ersättning som bestäms av hur mycket arbete den anställde har utfört, exempelvis så kan "ackord" baseras på det antal "enheter" som producerades under en månad.

Länktips

  • soundcloud.com - Podcast (ca 1 tim 15 min) "Sverige och EU:s bankunion"
  • vision.se - tips till chefer och medarbetare inför utvecklingssamtal
  • statenssc.se - Statens servicecenter är en myndighet som samordnar de övergripande behoven och skapar volymfördelar och kostnadseffektivitet inom den svenska statsförvaltningen
  • bbc.com - Will a robot take your job?

7 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.