Statistiska centralbyrån, SCB

Statistiska centralbyrån, SCB

Vad tror du och vad vet du egentligen? Med hjälp av statistik kommer du närmare sanningen.

Statistik ger makt genom möjligheten att kontrollera påståenden, bygga argument och slå hål på myter. Statistikens uppgift är att ta fram information som behövs för att kunna fatta väl underbyggda beslut och med hjälp av statistik kan till exempel våra politiker fatta beslut om hur många skolor och vägar som behöver byggas och annat som är viktigt för Sveriges framtid.

Statistiken gynnar alla och används för att identifiera komplexa samband och för att skapa beredskap inför framtiden. Vi är också beroende av statistik för att sammanfatta och tydliggöra det komplexa samhället. Är ett visst problem utbrett? Hur många personer – och vilka personer – påverkar det? Är det på väg att bli värre? Vad kostar det samhället? Vad kostar det att ta itu med? Övertygande svar på sådana frågor kräver bevis, och det innebär ofta siffror, mätningar och statistik. Statistiken utgör grunden för samhällets informationsförsörjning.

SCB har uppdraget att förse Sverige med oberoende statistik. Det innebär att SCB aldrig får påverkas när det gäller att utveckla, framställa och sprida statistiken. Medborgare och beslutsfattare ska ha tillgång till samma oberoende statistik om samhället - samtidigt. Vi vill att alla ska kunna ta del av bra statistik. Därför bygger vi nu Sverige i siffror - statistik presenterad som infografik, tidsserier och diagram. Nu är det enklare och roligare än någonsin att hitta guldkornen i vårt enorma statistikutbud. Kolla gärna in scb.se/sverigeisiffror.

Varför är det en bra idé att studera statistik?

Statistikkompetens blir allt mer efterfrågat på arbetsmarknaden och prognoser visar på goda jobbmöjligheter. Kunskap i statistik behövs inom till exempel läkemedelsindustrin, finansvärlden, spelbolag, turism, media, politiken, skolan, bilindustrin och de flesta typer av myndigheter, inte minst hos SCB – Sveriges största arbetsplats för statistiker.

 

Om Statistiska centralbyrån - SCB

SCB producerar statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Det gör vi på uppdrag av regeringen och myndigheter, men vi har även kunder inom näringslivet och bland forskare. Statistiken vi tar fram används både nationellt och internationellt.

Cirka 1 400 personer arbetar på SCB i Stockholm, Örebro och som intervjuare runt om i Sverige. Våra medarbetare återfinns också över stora delar av världen eftersom vi har många inter- nationella samarbeten, både kortare och längre.

Visa mer
Visa mindre