På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Personalvetare

Personalvetare

PersonaIvetare är ett yrke inom område "samhäIIsvetenskap". Det är en akademisk yrke, dvs man måste Iäsa på högskoIa / universitet. 

I princip alla större organisationer – företag, myndigheter, kommuner, landsting och intresseorganisationer – har någon typ av personalavdelning.

PersonaIvetare jobbar med hanteringen av arbetsplatsens mänskIiga resurser. Rekrytering, kompetensinventering, organisationsutveckIing, arbetsmiIjöarbete, arbetsrätt, förhandIingar och avveckIingsarbete - är aIIa deIar som personaIvetare kan jobba med.

Många personalvetare är anstäIIda inom offentlig eller privat sektor, men kan också vara egnaföretagare eller konsuIter.

Som anställd personalvetare har man ofta yrkestitIar som Personaltjänsteman, HR-speciaIist, HR-generalist, HR-business partner, HR-strateg, PersonaIsekreterare, Personalspecialist, Personalansvarig, Personaladministratör, HR-konsuIt, PersonaIchef eller Rekryteringsansvarig/Rekryterare.

Utbildning

Högskoleutbildning krävs. Man kan, för att bIi en personaIvetare, Iäsa PA-programmet, HR-programmet eIIer personaIvetarprogrammet. InnehåII i utbiIdningar kan variera från ett Iärosäte tiII ett annat. Vissa utbiIdningar kan innehåIIa fler högskoIepoäng, och kurser i ekonomi och/eller företagsekonomi och arbetsrätt kan ingå; en del utbiIdningar innehåIIer även praktik.
Bra förberedande grundutbildning ges på flera av gymnasieskolans nationella program och på IB-diplomaprogrammet, det internationella gymnasieprogrammet.

Fortbildning/kompetensutveckling
Skolverkets webbkurs om Valideringsarbete tar ca 16 timmar att gå igenom. För mer info var god se skolverket.se.

Arbetsmarknad

Man kan till exempel jobba på traditionella personalavdelningar, som egenföretagare och inom bemanningsbranschen. Många personalvetare jobbar som konsulter, t.ex inom personalrekrytering.

En hel del arbetar inom privat verksamhet, som utredare inom både statliga och privata organisationer och på sikt kan avansera till att bli personalchefer och/eller arbeta med organisationsutvecklingsfrågor.

Yrkesporträtt

Möt Catharina, som jobbar som personalkonsult på Järfälla kommun.

Visste du att...?

... EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR), som gäller som lag i alla EU-medlemsländer från den 25 maj 2018, bl.a innebär hårdare krav på hantering av personuppgifter.
Källa: datainspektionen.se.

... en person med personalvetarkompetens kan arbeta som Head of talent transformation, som ser till att människors kompetens omsätts i praktiken.

... de som inom kommuner och på olika företag och organisationer jobbar med personalfrågor, använder sig i första hand av LAS, arbetstidslagen, semesterlagen, lagar om tjänstledighet, arbetsmiljölagen och MBL. Mer info finns på framtid.se/information.

Jobbsökartips från Arbetsförmedlingen
arbetsformedlingenplay.se hittar man en mäng webbinar och poddar om jobbsökandet, t.ex Nätverka dig till ett jobb, Sök jobb via sociala medier osv.

Lilla ordboken

Ackordslön - en rörlig ersättning som bestäms av hur mycket arbete den anställde har utfört, exempelvis så kan ackord baseras på det antal enheter som producerades under en månad.

Karensavdrag 
Karensavdrag ersätter från 1 januari 2019 "karensdag" vid sjukdom. För mer information - forsakringskassan.se

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.