Hetaste yrken 2024

Hetaste yrken 2024

100.000 kompetenta arbetstagare väntas saknas i Sverige år 2024, vilket medför en påtaglig risk att utvecklingen inom olika branscher hämmas.
Vad ska man utbilda sig till för att ha störst chans till jobb efter examen?

Till och med 15 april kan man ansöka till höstens utbildningar på svenska högskolor och universitet. Du som väljer att studera till yrken inom exempelvis hälso- och sjukvård, lärare eller Data/IT, behöver inte oroa dig för arbete efter examen om man tittar på aktuella arbetsmarknadsprognoser.

Störst chans att få arbete har du med en tydlig yrkesinriktning på den utbildning du väljer. Läser du fristående kurser, som inte sätts ihop till en examen, så kan det bli svårare att få anställning.
En mer generell utbildning inom t.ex samhällskunskap eller humaniora kan vara en riskfylld satsning om man tittar på prognoser om vilka kompetenser som efterfrågas på framtidens arbetsmarknad.

Listorna nedan avser endast yrken där högskoleutbilnidng krävs.

Yrken som förväntas vara lättast att få jobb i Sverige år 2024:
Barnmorska
Civilingenjör
Ingenjör
Tekniker
Förskollärare
Läkare
Tandläkare
Lärare
Mjukvaruutvecklare/mjukvarudesigner
Systemutvecklare
Psykolog
Sjuksköterska
Socialsekreterare
Systemanalytiker/systemarkitekt
IT-arkitekt

Yrken som förväntas vara svårast att få jobb i Sverige år 2024:
Banktjänsteman
Chefssekreterare
VD-assistent
Fastighetsmäklare
Finansanalytiker
Investeringsrådgivare
Fotograf
Grafisk formgivare
Informatör
Kommunikatör
PR-specialist
Journalist
Musiker
Sångare
Kompositör

Källa: Arbetsförmedlingen.