Sjuksköterska

Sjuksköterska

I Sverige tiIIhör yrket sjuksköterska tiII de så kaIIade legitimationsyrken>>

Yrkestiteln sjuksköterska är skyddad. Det innebär att endast den som har legitimation får kalla sig sjuksköterska.

Sjuksköterskornas arbetsuppgifter och arbetsplatser varierar, men omvårdnad är hela tiden kärnan i arbetet.

Du tar ansvar för att medicinska ordinationer blir genomförda och att patienterna får den omvårdnad de behöver. Du handleder nyanställda och studerande och du fungerar ofta som arbetsledare. Det innebär att ledarskap är en viktig uppgift för sjuksköterskan. Du har också mycket kontakter med patienternas anhöriga. Du kan arbeta på en vårdavdelning på ett sjukhus, eller på en mottagning eller en specialavdelning på ett sjukhus. Du kan också arbeta på en vårdcentral som mottagningssköterska eller som distriktssköterska.

Grundutbildade sjuksköterskor arbetar ofta på sjukhusens vårdavdelningar, inom den kommunala äldreomsorgen, på vårdcentraler eller privata läkarmottagningar. Det finns också alternativ för den som vill specialisera sig. Sjuksköterskor kan ocså arbeta med andra arbetsuppgifter, t.ex som sjukvårdsrådgivare på Vårdguiden 1177.

Specialistsjuksköterskor har fördjupade kunskaper i omvårdad inom sina respektive specialområden. Exempel på områden är :

  • Anestesisjukvård: Omvårdnad i samband med bedövning och narkos i vid operationer. Inom denna specialitet används ofta avancerad teknisk utrustning.
  • Intensivvård: Omvårdnad av patienter med livshotande tillstånd som orsakats av svåra sjukdomar och skador. Övervakning sker med mycket högteknologisk utrustning.
  • Operationssjukvård: Omvårdnad i samband med operationer.
  • Kirurgisk vård: Specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård ansvarar för omvårdnaden före och efter en operation. Ofta arbetar de även övergripande med kvalitetsutvecklingen på kliniken.
  • Medicinsk vård: Specialistsjuksköterskor med inriktning mot medicinsk vård kan arbeta med övergripande utveckling inom internmedicinsk vård.
  • Vård av äldre: Sjuksköterskor inom vård av äldre är specialiserade på omvårdnad vid ålderssjukdomar och arbetar bland annat vid sjukhusens geriatriska avdelningar, sjukhem, servicehus, ålderdomshem och gruppbostäder.

Se gärna en kort videofilm om Erik som arbetar som sjuksköterska>>

Kika gärna på andra yrkespresentationer - ex. SpeciaIistsjuksköterska>>, SkoIsköterska>> och Röntgensjuksköterska>>.

Utbildning

Utbildning till sjuksköterska ges genom det 3 år långa sjuksköterskeprogrammet vid universitet/högskola. I utbildningen varvas teoretiska avsnitt med perioder av verksamhetsförlagd utbildning. Huvudämnet är omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap. Efter godkänd examen ansöker man hos Socialstyrelsen om sjuksköterskelegitimation.

I Särskild behörighet till sjuksköterskeprogrammet ingår det bl a att man har godkänt betyg i en gymnasial kurs Naturkunskap 2; det finns ett antal olika "ersättningsmöjligheter" - några av dem är Generella ersättningsmöjligheter, men just Speciell ersättningsmöjlighet till just Sjuksköterskeprogrammet är att man har godkända betyg i tre gymnasiala kurser: Medicin 1, Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 - och har man de betygen, behöver man inte skaffa sig betyget i Nk2. Om ersättningsmöjligheter bl a för kursen Nk2, var god läs på www.uhr.se.

Sjuksköterskeprogrammet ger utbildning för arbete inom allmän hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg.

Påbyggnadsutbildningar
Med sjuksköterskeutbildning i "bagaget" kan man vidareutbilda sig bland annat till Specialistsjuksköterska, Skolsköterska eller till Barnmorska.
För arbete med diabetespatienter, astmapatienter och med smärtlindring finns särskilda påbyggnadskurser.

I utbildningsfrågorna har Vårdförbundet ett nära samarbete med Svensk sjuksköterskeförening.

Karriär och arbetsmarknad
Med grundutbildning sjuksköterska kan man på sikt få arbete bl a som Intensivvårdssjuksköterska>>Uroterapeut>> eller som >>Transplantationskoordinator.

Övrigt

Det här yrket är i Sverige mycket kvinnodominerat: ca 90 % av yrkesverksamma är kvinnor (uppgift från SCB från mars 2017).

Nyttiga länkar
Du kan finna intressant för dig information bI a på
www.uhr.se/syv/svenska-meriter-i-antagning - se vilka kurser som kan ersätta Naturkunskap B/Nk2 vid ansökan till sjuksköterskeutbildningen;
https://bedomningshandboken.uhr.se/svenska-meriter/behorighet - info i Bedömningshandboken om ersättningsmöjligheter för Naturkunskap 2;
www.oru.se/sjuksköterska
www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation/vemfarjobbaivarden
www.forskning.se och på Sjukvårdsrådgivningens hemsida www.1177.se

19 liknande yrke(n)