På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Barnmorska

Barnmorska

i Sverige är "Barnmorska" en skyddad yrkestitel och hör tiII de så kaIIade legitimationsyrken. Det innebär att endast den som har legitimation får utöva yrket och använda titeln. Det är Socialstyrelsen som utfärdar legitimation för barnmorskor.

En barnmorska ansvarar för vården av den blivande mamman och barnet före, under och efter en förlossning. Men som barnmorska har du också många andra uppgifter. Du utbildar blivande föräldrar och ger råd om sex och samlevnad till både ungdomar och vuxna. Att ha förmåga att sätta sig in i andra människors situation och kunna skapa god kontakt är viktigt. Du måste också snabbt kunna uppfatta om en kritisk situation uppstår, särskilt under en förlossning, och fatta ett riktigt beslut.

En barnmorska som arbetar på en barnmorskemottagning eller en primärvårdcentral träffar den blivande mamman under hela graviditeten. Arbetet består av att göra olika undersökningar för att kontrollera att mamman och det väntade barnet mår bra.

Andra uppgifter är att stödja och informera de blivande föräldrarna eller mamman om graviditet och föräldraskap. På en förlossningsavdelning ansvarar barnmorskan för vården av modern under förlossningen liksom för vården av mor och barn de första timmarna efter att barnet är fött.

Utbildning

Barnmorskor är vidareutbildade sjuksköterskor. För att bli barnmorska måste man läsa barnmorskeprogrammet som leder fram till examen och legitimation som barnmorska.
Barnmorskeprogrammet är en högskoleutbildning som tar 1,5 år vid normal studietakt (studier på heltid) och finns på flera orter i landet. För att bli antagen måste man vara legitimerad sjuksköterska och ha arbetat minst ett år.

Framtidsutsikter

Ökade födelsetal är en av orsakerna till att barnmorskor har en bra arbetsmarknad och arbetslösheten är mycket låg. Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer att vara liten konkurrens om jobben i landet som helhet under det närmaste året. Barnmorskor har goda utsikter till arbete även på både fem och tio års sikt.

Se gärna även andra yrkespresentationer, förslagsvis Sjuksköterska, Barnläkare och andra yrken inom yrkesområde Hälsa- och sjukvård.

Övrigt

Barnmorskeexamen kan till engelska översättas som Postgraduate Diploma in Midwifery.

Specialiseringar och Karriärmöjligheter
Forskning
Svenska legitimerade barnmorskor har även fil.magisterexamen i sexuell och reproduktiv hälsa och med det - möjlighet att ansöka om doktorandtjänst som innebär forskarutbildning motsvarande 4 år på heltid.
Som disputerad barnmorska kan man arbeta med forskning och undervisning och inom sexuell och reproduktiv hälsa vid högskolor och universitet eller med ledning och organisation vid andra statliga myndigheter. Var god se även yrkespresentation Forskare.

Sexolog
En barnmorska kan vidareutbilda sig till en sexolog. För det måste hen studera på masterprogrammet i sexologi som idag (uppgift från april 2018) finns i Sverige endast att läsa på Malmö universitetet.

Övriga specialiseringar och karriärmöjligheter för barnmorskor
Barnmorskor som arbetar med amning, ungdomsmottagning, aurorasamtal*, smärtlindring, abortvård, ultraljudsundersökningar (ultraljudsbarnmorska) och inom reproduktionsmedicin (IVF) är exempel på specialiseringar (utbildningen sker inom verksamheterna, dvs på eller via arbetsplatserna - ofta genom kortare kurser). Det kan också finnas specialisering för barnmorskor i att arbeta med klimakteriefrågor. Däremot finns inte något högsoleprogram i Sverige i dagens läge (uppgift från april 2018) som skulle leda till en färdig specialistbarnmorskeexamen.

Visste du att...?
De så kallade "baby-luckorna" där man kan lämna in en "oönskad bebis" har funnits i Tyskland sedan kring år 2000 och det är ca 500 spädbarn som har lämnats in under ca 17 år i de ca 100 tyska baby-luckorna. I Danmark hittas ca ett spädbarn per år lämnad "på gatan".

FORSKNING
KMC-metoden
Kängurumetoden (KM) eller som den också ibland kallas för KMC (kanguroo mother care) är en evidensbaserad metod som innebär att barnet bärs hud mot hud på förälderns bröst i upprätt ställning. Metoden har många fördelar för de för tidigt födda barnen och har visat sig även vara effektiv för att skapa starka band föräldrar & barn
emellan. Forskning visar att det är en säker vårdmetod även för extremt för tidigt födda barn. Källa: Umeå Universitet.

Senaste rönen
De brittska forskare har kommit fram till (uppgift från november 2017) att gravida bör undvika att efter sjätte månad i sin graviditet sova på rygg, utan bör sova liggandes på sidan (helst på sin vänstra sida) i stället. Detta pga sovande på rygg ökar risken för att barnet (fostret) dör i livmodern pga tillförsel av näring till fostret kan strypas. Källa: svt.se .

Lilla ordboken
*Aurorasamtal - samtalsstöd inför en förlossning vid stark oro.

Lönehöjning för arbete på "obekväm arbetstid"
Ersättning för OB (obekväm arbetstid) för vårdpersonal höjdes år 2018 med 15% och en annan höjning - från år 2019, med 23% gör att man får ca 600 kr per månad mer i "lönekuvertet". Höjningen omfattar dock inte läkare. Källa: svt.se/nyheter.

Länktips

11 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.