På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Reglerade yrken

Reglerade yrken

Det finns i Sverige yrken som är "reglerade" genom att det i svensk lag finns definierat vilka krav som ställs för att få lov att arbeta inom det yrket, exempelvis kan en viss examen eller en auktorisation, legitimation eller annat formellt erkännande krävas.

Majoritet av de yrken som är reglerade i Sverige syns i listan nedan. Om man vill arbeta inom något av yrkena nedan kan man kontakta den behöriga myndigheten för att ansöka om rätt att utöva yrket.

Reglerade yrken inom EU

Inom EU finns det regler för att underlätta för EU-medborgare att arbeta inom ett reglerat yrke. Om man är en EU-medborgare hanterar de behöriga myndigheterna ansökan om legitimation enligt Direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Om att arbeta inom hälso- och sjukvården i Sverige

Det finns 21 reglerade yrken inom hälso- och sjukvården i Sverige. Yrkestitlarna för de yrken är skyddade och får endast användas av den som har legitimation eller särskilt förordnande för det yrket. Vilka dessa yrken är - kan du se på Legitimationsyrken - och därifrån kan du gå in via länkar på de enskilda yrkenas presentationer med mer info om varje yrke.

socialstyrelsen.se kan du läsa om hur man söker legitimation för dessa yrken.

Om att arbeta inom djurhälsovården i Sverige

Det är Jordbruksverket som svarar kring vilka yrken som man måste ha viss specifik utbildning inom för att kunna bedriva djurvård i Sverige.

Om att arbeta som lärare i Sverige

Man måste erhålla en lärarlegitimation för att få en fast anställning som lärare i Sverige.

För att få fast anställning som förskollärare måste man ha en förskollärarlegitimation. En person som har en utländsk lärarexamen eller förskollärarexamen och är behörig att arbeta som lärare utomlands kan ansöka om en svensk legitimation. Om man har en utländsk utbildning som avviker mycket från svensk lärarutbildning kan man behöva komplettera sin utbildning för att kunna få en svensk lärar- eller förskollärarlegitimation.

skolverket.se kan du läsa mer om hur du ansöker om lärarlegitimation.

Om att arbeta inom el-yrken i Sverige

För att få arbeta som elinstallatör i Sverige behöver man erhålla en auktorisation,  vilken man ansöker om hos Elsäkerhetsverket. Men om din utbildning ligger inom "elområdet" som i Sverige är reglerat, kan du arbeta som yrkesman i ett företag förutsatt att du arbetar under överinseende av en auktoriserad elinstallatör.

På Elsäkerhetsverket får du mer information om legitimation inom el-yrken.

Andra reglerade yrken

Det finns även andra yrken som är reglerade, men som erkänns enligt särskilda direktiv, t.ex Revisor och Skatterevisor. Mer information hittar du på Revisorsnämndens webbplats.

Dessutom finns det även yrken där det krävs att man har svenskt medborgarskap, t.ex. finns ett antal sådana yrken inom polisen och inom rättsväsendet.

För att få arbeta som Yrkesförare i Sverige krävs att man har körkort med rätt behörighet och klass.

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.