På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Logoped Spela filmen

Logoped

Logopeder, som i Sverige hör till de så kallade "Reglerade yrken" (var god se info om Legitimationsyrken), arbetar med människor i alla åldrar som har svårt att kommunicera på grund av att de har brister vad gäller röst, tal och språk. De utreder samt behandlar tal- och språksvårigheter.

En logoped kan behandla personer som till exempel stammar, personer som har svårigheter att svälja och personer med läs- och skrivsvårigheter. En stor patientgrupp är personer som efter en stroke (hjärnblödning) får svårt att förstå tal eller svårt att prata själva. Det är vanligt att patienterna behöver träna själva mellan besöken hos logopeden.

Logopeder informerar och handleder anhöriga, förskolepersonal och sjukvårdspersonal så att de kan stödja patienterna i självträningen.

Logopederna arbetar oftast mycket självständigt men även i team och samverkar i stor utsträckning med andra yrkesgrupper. Att handleda logopedstudenter kan ingå som en del i tjänsten. 

Specialiseringar och olika "arbetstitlar"
Neurologoped - arbetar ofta på Neuro- och Rehabiliteringskliniker med personer med förvärvade tal-, språk och sväljsvårigheter, ex.med nyinsjuknade patienter med stroke, traumatisk hjärnskada eller progredierande neurologiska sjukdomar. Neurologopeder kan arbeta inom slutenvård men också inom poliklinisk verksamhet, där de bl a genomför sväljningsbedömningar med FUS.
Andra arbetstitlar som man bl a kan se i platsannonser är "barnlogoped", "stamningslogoped", "afasipedagog" eller "röstlogoped". Det är dock (i Sverige) samma grundutbildning som krävs - logopedprogrammet. Sedan kan man genom arbetslivserfarenhet och olika kurser - specialisera sig inom sitt yrke.

OBS! Talpedagog och Logoped är inte samma yrke!
Talpedagoger är just pedagoger och har inte den "medicinska delen" i sin utbildning som logopeder har. Skillnaden mellan yrken talpedagog och logoped motsvarar den mellan idrottslärare (som är pedagog) och fysioterapeut (som är "medicinsk personal").

Utbildning

Utbildning till logoped ligger i Sverige på högskolenivå - Logopedprogrammet (240 högskoIepoäng = 4 års studier på heltid). Särskild behörighet till Logopedprogrammet är för närvarande (oktober 2016) - godkända betyg i följande gymnasiala kurser: Matematik 2, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b (eller i Samhällskunskap 1a1 och 1a2). Man kan bli behörig till logopedprogrammet på många olika gymnasiala program, men de utbildningar som kanske passar bäst är Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Även andra gymnasieprogram kan leda till yrket, ex. Humanistiska programmet, inriktning Språk(utifrån språkintresse) och Vård-och omsorgsprogrammet(utifrån den medicinska aspekten). På Humanistiska programmet och på Vård- och omsorgsprogrammet behöver man lägga till Matematik 2 (alternativt komplettera med matematik 2 efter gymnasiet).

Logopedexamen kan översättas till engelska som Degree of Master of Science in Speech and Language Pathology.

Övrigt

I Sverige hör yrket Logoped till de så kallade Legitimationsyrken.

Du som är intresserad av yrket Logoped, kanske också vill se följande yrkespresentationer: 
Audionom
Språkyrken

Från den 1 januari 2015 har logopeder möjlighet att ansöka om formaliserad specialisering. Mer om det finns att läsa på Svenska logopedförbundets hemsida.

Yrkestitel "Logoped" kan till engelska översättas som speech pathologist eller speech therapist.

Visste du att...?
Om man uttalar "Elefant Shoes" ser det ut (eftersom det är mycket liknande läpp-rörelser man gör) som om man säger "I love you"; om man står tillräckligt långt för att inte kunna höra, kan man lätt tro att personen har sagt "elefant shoes" när hen i själva verket har sagt "I love you". :)

Lilla ordboken
Dyspraxi - är en funktionsnedsättning som innebär att personen har svårt att koordinera sina muskelrörelser. 
Verbal dyspraxi - svårigheter när det gäller den motoriska programmeringen av talrörelser.
Oral dyspraxi - generella svårigheter att viljemässigt styra munmotoriken. 

Länktips

 

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.