På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Legitimationsyrken

Legitimationsyrken

För närvarande (maj 2017) finns det i Sverige 21 legitimationsyrken för vilka Socialstyrelsen beslutar om och utfärdar legitimationer. Det innebär bland annat att personerna som utövar något av de "legitimationsyrken" inom den svenska hälsa- och sjukvården, lyder under hälso- och sjukvårdslagen och står under Socialstyrelsens tillsyn.

För övrigt finns det några fler "legitimationsyrken", exempelvis Lärare>> , Djursjukskötare>> , Djurfysioterapeut>> och Veterinär>>

Lärarlegitimation är det Skolverket som beslutar om och för Djursjukskötare, Djurfysioterapeuter och Veterinärer - är det Jordbruksverket.

Nedan finner du en lista på de yrken där det är Socialstyrelsen, som beslutar om och utfärdar legitimationer:

1. Apotekare>>

2. Arbetsterapeut>>

3. Audionom>>

4. Barnmorska>>

5. Biomedicinsk analytiker>>

6. Dietist>>

7. Fysioterapeut eller sjukgymnast>> *

8. Kiropraktor>>

9. Läkare>>

10. Logoped>>

11. Naprapat>>

12. Optiker>>

13. Ortopedingenjör>>

14. Psykolog>>

15. Psykoterapeut>>

16. Röntgensköterska>>

17. Receptarie>>

18. Sjukhusfysiker>>

19. Sjuksköterska>>

20. Tandhygienist>>

21. Tandläkare>>

I Sverige får man inte utöva något av de ovan nämnda yrken utan att inneha en giltig legitimation, utfärdad av Socialstyrelsen

Övrigt

* från 1 januari 2017 införde Socialstyrelsen ett nytt system för ansökan om svensk legitimation för fysioterapeuter, utbildade utanför EU>>>

Om man har specifika frågor om hur man kan få ut en svensk Iegitimation, kan man kontakta avdeIningen vid namn "RegIer och Behörighet" inom SociaIstyreIsen. För mer information var god besök www.socialstyrelsen.se

Länktips
www.ivo.se - Inspektionen för Vård- och omsorg (IVO) bedriver tillsyn inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)
socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog - Socialstyrelsens föreskrifter & allmänna råd om ordination & hantering av läkemedel i hälso- & sjukvården
https://biomedicinskanalytiker.org - site för Biomedicinska Analytiker
socialstyrelsen.se - HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
http://ju.se/studera - info om BMA-programmet inriktning-klinisk-fysiologi på Jönköpings Universitet
www.foretagshalsor.se - Företagshälsovården ska bidra till att förebygga ohälsa & främja hälsa
www.socialstyrelsen.se/publikationer - statistik över antalet utfärdade behörighetsbevis för hälso- och sjukvårdspersonal; Socialstyrelsen saknar dock uppgifter om i vilken omfattning de legitimerade är yrkesverksamma inom yrken
https://astmaoallergiforbundet.se - opinionsbildar för förändringar som leder till ökad tillgänglighet till olika miljöer för människor med allergier & överkänslighet
http://sjukskoterskesnack.libsyn.com - podcast för dig som funderar på att bli sjuksköterska
www.stralsakerhetsmyndigheten.se - om Strålning i Vården
giftinformation.se/djurregister/huggorm


www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation/vemfarjobbaivarden

5 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.