Skolsköterska

Skolsköterska

Skolsköterskor jobbar på grund- och gymnasieskolor.
Jobbar man som skolsköterska är den huvudsakliga arbetsuppgiften att kalla eleverna till regelbundna hälsokontroller för att följa deras utveckling samt utföra vaccineringar. Det görs på skolsköterskans mottagning. Elever kan också komma på spontana besök hos skolsköterskan för samtal och stöd i olika frågor, liksom för att bli omplåstrade om det hänt en olycka. Skolsköterskan kan också delta i olika former av elevvårdsarbete på skolan och infår ofta i EHT, elevhälsoteamet.
Skolsköterskorna arbetar i nära samarbete med föräldrar, lärare och annan skolpersonal samt företrädare för andra professioner i samhället som arbetar med barn. Vid behov förmedlar skolsköterskorna kontakt mellan elever/föräldrarna och skolläkare och/eller skolpsykologer eller andra specialister inom hälso- och sjukvård eller tar upp kontakter med kommunernas socialtjänster.

Anställningsvillkor
Tjänster som skolsköterska är ganksa eftertraktade. De är inte alltid på heltid på en skola. Det är inte ovanligt att en och samma skolsköterska arbetar på flera skolor i en kommun alternativt arbetar på en skola men i så fall på deltid.

Skolsköterska kan också arbeta på en skola och samtidigt arbeta på ett sjukhus eller akutmottagning, t.ex som akutsjuksköterska eller som sjuksköterska på Barnavårdscentralen. Det är alltså inte ovanligt att arbeta halvtid som skolsköterska och halvtid som en "vanlig sjuksköterska".

Utbildning

För att bli skolsköterska måste man till att börja med vara legitimerad sjuksköterska. Dessutom krävs specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom (eller motsvarande utbildning från annat EU-land) alternativt skaffa sig specialistutbildning i öppen hälso- och sjukvård eller specialistsjuksköterskexamen för distriktssköterska eller skolsköterska (det senaste ges i dagens läge, uppgift från sept 2017, på Högskolan i Skövde - var god se info på www.his.se/Specialistsjukskoterskeprogram-Skolskoterska).

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar finns på flera högskolor och universitet i Sverige. Utbildningen är på 60 högskolepoäng, det vill säga tar ett år att läsa vid normal studietakt (om man läser på heltid). För antagning krävs, förutom att man är legitimerad sjuksköterska, viss yrkeserfarenhet.

Länktips
www.uppdragpsykiskhalsa.se - Vad är psykisk hälsa?
http://worldsleepday.org - info om World Sleep Day
http://sjukskoterskesnack.libsyn.com - podcast för dig som funderar på att bli sjuksköterska
mfd.se/stod-och-verktyg - begrepp som förekommer inom funktionsvariationsområdet
www.skolinspektionen.se - info om vilka fel & brister inom skolväsendet som kan anmälas till Skolinspektionen
Yrkespresentation - Sjuksköterska>>

www.lararforbundet.se/blogg - blogg på Lärarförbundets hemsida.

3 liknande yrke(n)