På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Specialistsjuksköterska

Specialistsjuksköterska

Specialistsjuksköterskan har fördjupade kunskaper om evidens, forskningsmetoder och utvärderingsinstrument med inriktning mot ett specifikt vårdområde. Specialistsjuksköterskan ansvarar för att identifiera områden som behöver förbättras, säkerställa en god kvalitet i omvårdnaden samt arbetar för att vården är säker.

Inom många av vårdens områden krävs idag att några eller samtliga sjuksköterskor har en specialistsjuksköterskeexamen.

I Sverige är titeln specialistsjuksköterska skyddad och får endast användas av den som har svensk legitimation som sjuksköterska och som fått ett beslut om rätt att kalla sig specialistsjuksköterska av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen ger endast sådant tillstånd till den som kan uppvisa examensbevis från någon de 12 specialistutbildningarna.

Specialistsjuksköterskeexamen brukar på engelska heta Postgraduate Diploma in Specialist Nursing.

Fördjupade kunskaper

En kunskapsbaserad vård kräver bedömningar utifrån samhälliga och etiska aspekter samt insikt om den vetenskapliga kunskapens roll i vården. Därför behöver specialistsjuksköterskor ha fördjupade kunskaper om evidens, forskningsmetoder och utvärderingsinstrument.

Många verksamhetsområden

Specialistsjuksköterskor är verksamma inom många olika verksamhetsområden och vårdformer där arbetsuppgifterna är mycket skiftande.

Detta ställer stora krav på förmågan till självständigt arbete, vetenskapligt förhållningssätt, mångkulturell kompetens och professionellt ansvarstagande.

Specialistutbildning

Den grundutbildade sjuksköterskan kan studera vidare på avancerad högskolenivå till specialistsjuksköterska (60-75 högskolepoäng) med inriktning mot 12 olika områden: ambulanssjukvård, anestesi, distriktssköterska, intensivvård, medicin, kirurgi, onkologi, operation, psykiatri, äldrevård och öppen hälso- och sjukvård för barn. Den tolfte inriktningen är öppen och beslutas av varje enskilt lärosäte.

I utbildningsfrågorna har Vårdförbundet ett nära samarbete med Svensk sjuksköterskeförening.

Utveckling

Det råder idag en allvarlig brist på specialistsjuksköterskor. Bristen är störst inom den högspecialiserade vården, slutenvården, primärvården och äldrevården.

Se gärna flera yrkespresentationer - i första hand Sjuksköterska.

Lönehöjning för arbete på "obekväm arbetstid"
Ersättning för OB (obekväm arbetstid) för vårdpersonal höjdes år 2018 med 15% och en annan höjning - från år 2019, med 23% gör att man får ca 600 kr per månad mer i "lönekuvertet". Höjningen omfattar dock inte läkare. Källa: svt.se/nyheter.

Visste du att...?
Om man skulle lägga alla röda blodkroppar från en människa på rad skulle längd på den "raden" uppge till ca 185 500 km (eller 18 500 mil).

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.