Specialistsjuksköterska
Spela filmen

Specialistsjuksköterska

Sjuksköterskor som har en specialistsjuksköterskeexamen från högskola eller universitet i Sverige, får kalla sig specialistsjuksköterska med inriktning mot ett särskilt område, exempelvis operationssjuksköterska eller anestesisjuksköterska
Specialistsjuksköterskor har kunskaper om evidens, forskningsmetoder och utvärderingsinstrument med inriktning mot ett specifikt vårdområde.

Exempel på yrkestitlar: Skolsköterska; Specialistsjuksköterska med inriktning medicinsk vård; Specialistsjuksköterska med inriktning mot akutsjukvårdSpecialistsjuksköterska inom kirurgisk vård; Specialistsjuksköterska inom onkologisk vård; Specialistsjuksköterska med inriktning avancerad cancervård; Specialistsjuksköterska med inriktning mot ögonsjukvård – oftalmologisk vård; Specialistsjuksköterska med inriktning mot neurosjukvård; Specialistsjuksköterska med inriktning mot diabetesvård; Specialistsjuksköterska med inriktning mot hjärtsjukvård; Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktsjuksköterska (inriktning Folkhälsa alternativt inriktning Avancerad vård i hemmet); Specialistsjuksköterska inom medicin/kirurgi; Avancerad specialistsjuksköterska inom kirurgisk vårdSpecialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar; Specialistsjuksköterska inom barn och ungdom - allmän pediatrisk omvårdnad; Avancerad klinisk sjuksköterska; Specialistsjuksköterska inom intensivvårdSpecialistsjuksköterska med inriktning anestesisjukvårdSpecialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård; Specialistsjuksköterska inom operationssjukvårdSpecialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vårdSpecialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre; Specialistsjuksköterska med inriktning demensvård; Avancerad klinisk specialistsjuksköterska (förkortning AKS).

Som specialistsjuksköterska ansvarar du för att identifiera områden som behöver förbättras och du arbetar även med omvårdnad och för en så säker vård som möjligt. 

Specialistsjuksköterskor är verksamma inom många olika verksamhetsområden och vårdformer, och arbetsuppgifterna kan skilja sig åt.

Utbildning

Som grundutbildad sjuksköterska kan du studera vidare på avancerad högskolenivå till specialistsjuksköterska (utbildning till specialistsjuksköterska brukar omfatta mellan 60 och 75 högskolepoäng; 60 hp motsvarar heltidsstudier i två terminer) med inriktning mot 12 områden: ambulanssjukvård, anestesi, distriktssköterska, intensivvård, medicin, kirurgi, onkologi, operation, psykiatri, äldrevård och öppen hälso- och sjukvård för barn. Den tolfte inriktningen är öppen och beslutas av varje enskilt lärosäte.

En bra förberedande grundutbildning ges på flera av gymnasieskolans nationella program, men i första hand - på Vård- och omsorgsprogrammet. Passande förberedande utbildningar kan även finnas inom yrkeshögskolan.

Personliga egenskaper

Det ställer stora krav på förmågan till självständigt arbete, vetenskapligt förhållningssätt, mångkulturell kompetens och professionellt ansvarstagande.

Visste du att...?

... om man skulle lägga alla röda blodkroppar från en människa på rad, så skulle längden på den raden uppgå till cirka 185.000 km.

Visa mer
Visa mindre

    Få hjälp att hitta rätt utbildning

    Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


    Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

    MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

    Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
    Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
    OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.