Intensivvårdssjuksköterska
Spela filmen

Intensivvårdssjuksköterska

En intensivvårdssjuksköterska vårdar svårt sjuka människor.

I arbetsuppgifterna ingår exempelvis att göra ankomstintervjuer, ta prover, förbereda patienten inför läkarundersökning, assistera vid undersökningar och behandlingar, samt själv göra vissa behandlingar.

Patienterna har många gånger mycket svåra sjukdomar eller skador och behöver ständig tillsyn och behandling. Patienterna på intensivvårdsavdelningen är ofta kopplade till tekniskt avancerad utrustning som intensivvårdssjuksköterskan ska hantera. Med hjälp av övervakningsanläggningen kontrolleras patienternas hälsotillstånd, om något förändras och läget blir akut måste du snabbt sätta in rätt behandling.

Intensivvårdssjuksköterskan ansvarar också för att patienterna får den omvårdnad de behöver. Man ger läkemedel och dropp samt utför andra omvårdnadsåtgärder. Både anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor måste klara av att vara lugna i pressade situationer. En snabb iakttagelseförmåga, gott omdöme och möjlighet att kunna fatta snabba och riktiga beslut under tidspress är andra viktiga egenskaper.

Utbildning

Den grundutbildade sjuksköterskan kan studera vidare på avancerad högskolenivå till specialistsjuksköterska (60-75 hp) med inriktning mot 12 olika områden: ambulanssjukvård, anestesi, distriktssköterska, intensivvård, medicin, kirurgi, onkologi, operation, psykiatri, äldrevård och öppen hälso- och sjukvård för barn. Den tolfte inriktningen är öppen och beslutas av varje enskilt lärosäte.

I utbildningsfrågorna har Vårdförbundet ett nära samarbete med Svensk sjuksköterskeförening.

Sjuksköterskeprogrammet är en treårig högskoleutbildning. Huvudämnet är omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap och teori varvas med praktik. Sjuksköterskeprogrammet finns även att läsa på distans.

Bra grundkunskaper får du på gymnasiets Naturvetenskapsprogrammet eller Vård- och omsorgsprogrammet.

Arbetsplats

Oftast arbetar du på en akutmottagning, intensivvårdsavdelning (IVA) eller smärtbehandlingsavdelning på ett sjukhus.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.