Intensivvårdssjuksköterska

Intensivvårdssjuksköterska

En intensivvårdssjuksköterska vårdar svårt sjuka människor. Oftast arbetar man på intensivvårdsavdelningen (vanligtförekommande förkortning IVA) på ett sjukhus.

Patienterna har många gånger mycket svåra sjukdomar eller skador och behöver ständig tillsyn och behandling. Patienterna på IVA (intensivvårdsavdelningen) är ofta kopplade till tekniskt avancerad apparatur som sjuksköterskan måste behärska. Med hjälp av övervakningsanläggningen kontrolleras patienternas hälsotillstånd. Om något förändras och läget blir akut måste man snabbt sätta in rätt behandling.

Sjuksköterskan ansvarar också för att patienterna får den omvårdnad de behöver. Hen ger läkemedel och dropp samt utför andra omvårdnadsåtgärder.

Personliga egenskaper
Både anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor måste klara av att behålla sitt lugn i pressade situationer. En snabb iakttagelseförmåga, gott omdöme och möjlighet att kunna fatta snabba och riktiga beslut under tidspress är andra viktiga egenskaper.

Arbetsplatser för intensivvårdssjuksköterskor
Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor kan arbeta på IVA-avdelningar eller en uppvakningsavdelningar (där patienterna övervakas efter operationer tills de kan återvända till vårdavdelningen).

Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor kan också arbeta vid olycksfalls- eller akutmottagningar. I arbetsuppgifterna kan bland annat ingå att göra ankomstintervjuer, ta prover, förbereda patienten inför läkarundersökningen, assistera vid undersökningar och behandlingar och själv göra vissa behandlingar.

Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor kan även arbeta på en smärtbehandlingsavdelning.

Länktips
Yrkespresentation - Sjuksköterska>>

www.aniva.se - Riksföreningen för anestesi och intensivvård
http://sjukskoterskesnack.libsyn.com - podcast för dig som funderar på att bli sjuksköterska
www.stralsakerhetsmyndigheten.se - om Strålning i Vården
https://ki.se/utbildning - info om Uppdragsutbildningar på KI, Karolinska Institutet i Stockholm
https://sfai.se/delforeningar/sis - Svenska Intensivvårdssällskapet.

3 liknande yrke(n)