På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Ambulanssjukvårdare

Ambulanssjukvårdare

Som ambulanssjukvårdare är man en del av ett team som tar hand om personer som drabbats av akuta sjukdomar eller olycksfall. Patienten ska undersökas och ges behandling innan och under transporten till sjukhuset. De flesta transporterna är inte akuta och mycket av din arbetstid tillbringar du på stationen med olika serviceuppgifter. Ambulanssjukvårdarens arbete innehåller många och skiftande uppgifter. När det är bråttom och du kör med blåljus och sirener har det ofta inträffat en olycka eller så har någon person blivit akut sjuk.

Arbetsuppgifterna varierar mycket. I en ambulans jobbar man alltid i par. Enligt Socialstyrelsens krav måste minst en person i besättningen vara legitimerad sjuksköterska. Detta krävs för att ha rätt att ge läkemedel till patienten. När besättningen består av en sjuksköterska och en ambulanssjukvårdare har man olika ansvarsområden. Sjuksköterskan har det medicinska ansvaret. Ambulanssjukvårdaren kan dock till exempel lägga förband, kontrollera andning, puls och blodtryck eller ge hjärt-lungräddning och defibrillera, det vill säga ge elstötar till en patient med hjärtstillestånd.

Teamet samverkar i sin tur med räddningstjänst, polis och andra samhällsfunktioner för att rädda liv och hjälpa allmänheten på bästa sätt.

Utbildning

I dag finns inga enhetliga regler för vilken utbildning som krävs för att bli ambulanssjukvårdare. Minst en person i ambulansen måste vara legitimerad sjuksköterska, men båda i besättningen behöver inte ha sådan examen. Ambulanssjukvårdaren har en grundläggande vårdutbildning, vanligtvis med en påbyggnad i ambulanssjukvård.

Det finns en utbildning till ambulanssjukvårdare vid Örebro universitet, Akut- och ambulanssjukvårdsprogrammet. Relevanta utbildningar kan även finnas inom Yrkeshögskolan.
Vid funktionsnedsättning efter skada eller sjukdom och i fall man undrar om man är lämplig som förare, kan man genomgå testning på Mobilitetscentret

Framtidsutsikter

Arbetslösheten inom yrkesgruppen fortsätter att vara obetydlig. På fem till tio års sikt väntas det bli en balanserad arbetsmarknad för sjuksköterskor inom akutsjukvård. 

Visste du att...?
Ordet ambulans härstammar från latinets ambulare, som kan översättas ungefär som "gå" eller "vandra omkring". Ursprungligen var "ambulans" = "ett flyttbart sjukhus", som följde efter arméer under krig.

Övrigt

Se gärna en ca 3 min Iång fiIm "Lär dig hjärt-och Iungräddning" - här>>> är snabbIänk til filmen.

Länktips
www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar - Patientsakerhetslag (2010:659);
www.hjart-lung.se - rädda liv med HLR;
www.gymnasieguiden.se/program/FT/transport - info om gymnasialutbildning där man kan få körkort för olika sorters fordon (från personbil till tung lastbil med släp);
www.svt.se/nyheter - drönare med hjärtstartare är en av de idéer som har förbättrat sjukvården.

4 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.