På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Sjuksköterska
Spela filmen

Sjuksköterska

I Sverige tiIIhör yrket sjuksköterska tiII de så kaIIade Legitimationsyrken.

Yrkestiteln sjuksköterska är skyddad. Det innebär att endast den som har legitimation får kalla sig sjuksköterska.

Sjuksköterskornas arbetsuppgifter och arbetsplatser varierar, men omvårdnad är hela tiden kärnan i arbetet.

Du tar ansvar för att medicinska ordinationer blir genomförda och att patienterna får den omvårdnad de behöver. Du handleder nyanställda och studerande och du fungerar ofta som arbetsledare. Det innebär att ledarskap är en viktig uppgift för sjuksköterskan. Du har också mycket kontakter med patienternas anhöriga. Du kan arbeta på en vårdavdelning på ett sjukhus, eller på en mottagning eller en specialavdelning på ett sjukhus. Du kan också arbeta på en vårdcentral som mottagningssköterska eller som distriktssköterska.

Grundutbildade sjuksköterskor arbetar ofta på sjukhusens vårdavdelningar, inom den kommunala äldreomsorgen, på vårdcentraler eller privata läkarmottagningar. Det finns också alternativ för den som vill specialisera sig. Sjuksköterskor kan ocså arbeta med andra arbetsuppgifter, t.ex som sjukvårdsrådgivare på Vårdguiden 1177.

Specialistsjuksköterskor har fördjupade kunskaper i omvårdad inom sina respektive specialområden. Exempel på områden är :

  • Anestesisjukvård: Omvårdnad i samband med bedövning och narkos i vid operationer. Inom denna specialitet används ofta avancerad teknisk utrustning.
  • Intensivvård: Omvårdnad av patienter med livshotande tillstånd som orsakats av svåra sjukdomar och skador. Övervakning sker med mycket högteknologisk utrustning.
  • Operationssjukvård: Omvårdnad i samband med operationer.
  • Kirurgisk vård: Specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård ansvarar för omvårdnaden före och efter en operation. Ofta arbetar de även övergripande med kvalitetsutvecklingen på kliniken.
  • Medicinsk vård: Specialistsjuksköterskor med inriktning mot medicinsk vård kan arbeta med övergripande utveckling inom internmedicinsk vård.
  • Vård av äldre: Sjuksköterskor inom vård av äldre är specialiserade på omvårdnad vid ålderssjukdomar och arbetar bland annat vid sjukhusens geriatriska avdelningar, sjukhem, servicehus, ålderdomshem och gruppbostäder.

Se gärna en kort videofilm om Erik som arbetar som sjuksköterska.

Kika gärna på andra yrkespresentationer - ex. SpeciaIistsjuksköterska, SkoIsköterska och Röntgensjuksköterska.

Utbildning

Utbildning till sjuksköterska ges genom det 3 år långa sjuksköterskeprogrammet vid universitet/högskola. I utbildningen varvas teoretiska avsnitt med perioder av verksamhetsförlagd utbildning. Huvudämnet är omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap. Efter godkänd examen ansöker man hos Socialstyrelsen om sjuksköterskelegitimation.

I Särskild behörighet till sjuksköterskeprogrammet ingår det bl.a att man har godkänt betyg i en gymnasial kurs Naturkunskap 2; det finns ett antal olika "ersättningsmöjligheter" - några av dem är Generella ersättningsmöjligheter, men just Speciell ersättningsmöjlighet till just Sjuksköterskeprogrammet är att man har godkända betyg i tre gymnasiala kurser: Medicin 1, Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 - och har man de betygen, behöver man inte skaffa sig betyget i Nk2. Om ersättningsmöjligheter bl a för kursen Nk2, var god läs på uhr.se.

Sjuksköterskeprogrammet, som även kan finnas att läsa på distans, ger utbildning för arbete inom allmän hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg.
Sjuksköterskeprogrammet erbjuds på distans på KI, Karolinska institutet i Stockholm, på Luleå tekniska universitet och på Umeå Universitet (uppgift från januari 2019). Var god läs om Anna C., som läste till sjuksköterska på distans.

Påbyggnadsutbildningar
Sjukssköterska kan vidareutbilda sig inom områden som t.ex: röntgen, operation,, intensiv anestesi; genom vidareutbildning kan hen bl.a bli Specialistsjuksköterska, Skolsköterska, Distriktssköterska, Företagssjuksköterska eller Barnmorska.
För arbete med diabetespatienter, astmapatienter och med smärtlindring finns särskilda påbyggnadskurser.

I utbildningsfrågorna har Vårdförbundet ett nära samarbete med Svensk sjuksköterskeförening.

Karriär och arbetsmarknad
Utsikter på den svenska arbetsmarknaden för sjuksköterskor är mycket goda; speciellt goda är de för geriatriksjuksköterskor (uppgift från februari 2019).

Med grundutbildning sjuksköterska kan man på sikt få arbete bl a som IntensivvårdssjuksköterskaUroterapeut eller som Transplantationskoordinator. En sjuksköterska med kandidatexamen kan vidareutbilda sig till en Sexolog, för det behöver hen läsa masterprogrammet i sexologi som idag (uppgift från april 2018) finns endast på Malmö universitetet.

Bemanningssköterska
Som "bemanningssköterska" bemannar man olika avdelningar inom samma sjukhus eller "hoppar in" på olika sjukhus och vårdcentraler. Bemanningsskötersor kan vara anställda av privata bemanningsföretag eller av ett större sjukhus som har sin egna "bemannins/vikarie-pool".

Forskningssjuksköterska/Utvecklingssjuksköterska
En legitimerad sjuksköterska som har mycket goda kunskaper i svenska och engelska samt stort intresse för forsknings och utvecklingsarbete kan få en tjänst som Forskningssjuksköterska (eller som Utvecklingssjuksköterska). Exempel på var en forksningssjuksköterska kan ha anställning: Patientområde Lung- och Allergisjukdomar eller Enheten för klinisk minnesforskning på ett Universitetssjukhus

Djurvård
Legitimerade sjuksköterskor (för human hälso- och sjukvård) får jobba som djurvårdare på nivå 2, tidigare kallad Djurvårdare på utökad nivå (uppgift från december 2018) och detta utan att behöva ansöka om tillstånd hos Jordbruksverket. Var god läs mer på jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurhalsopersonal/arbeteinomdjurenshalsoochsjukvard/djurvardare.

Övrigt

Det här yrket är i Sverige mycket kvinnodominerat: ca 90 % av yrkesverksamma är kvinnor (uppgift från SCB från mars 2017).

Lilla ordboken
EPC - en förkortning som står för European Professional Card (Europeiska Yrkeskortet). 

Vårdförbundet
Ett yrkesförbund som organiserar legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor samt studenter inom respektive utbildningsom. Vårdförbundet tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Vem får i Sverige skriva ut recept?
Se svar på den frågan på Socialstyrelsens hemsida.

Visste du att...?
SMSlivräddare
är ett system för att larma frivilliga livräddare till ett misstänkt hjärtstopp.
Redan 2010 började systemet användas för ett forskningsprojekt verksamt i Stockholms län.
Resultaten av forskningen visade att när frivilliga livräddare larmades med hjälp av SMS ökade andelen utförd hjärt-lungräddning med mer än 30 %. Källa: smslivraddare.se

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.