Vårdyrkeshögskolan - kompetensutbildning

Vi är stolta över att forma yrkeskompetens som bidrar till våra viktigaste samhällsfunktioner


Vårdyrkeshögskolan erbjuder nu ett brett utbud av kurser inom vård och omsorg. Kurserna har flexibelt upplägg och är helt digitala, så du kan studera när det passar dig. En smart väg till kompetensutveckling (upskill) och kompetensförflyttning (reskill) för både privatpersoner, företag och organisationer.

Våra kurser speglar behovet som finns i svensk vård och omsorg. Genom att satsa på kompetensutveckling skapas en ökad trygghet och glädje i din yrkesroll, nya tankesätt och perspektiv, personlig utveckling och inte minst, en ökad attraktionskraft.

Allt vi gör genomsyras av vår värdegrund K.U.P.P som står för; kvalitetsmedveten, utvecklingsorienterad, professionell och personlig. Genom att alltid arbeta utifrån dessa värdeord kan vi säkra upp att alla som tar examen hos oss är tillräckligt vassa för att direkt kunna gå in i en kvalificerad anställning.

Vi handplockar föreläsare som är verksamma i aktuell bransch. Vanligt är att våra utbildare konsultar och därmed utbildar vid sidan av sitt arbete. Detta ger dig som studerande den allra senaste kunskapen från arbetslivet och gör dig väl förberedd inför ditt kommande yrkesliv.

Har du frågor om våra digitala kompetenskurser? Kontakta Thobias Torstensson.

Visa mer
Visa mindre

Privata utbildningar hos Vårdyrkeshögskolan - kompetensutbildning

Diagnoskodning

- Pris för privatkunder: 6 250 kronor (inklusive moms) - Pris för företagskunder: 5 000 kronor (exklusive moms) - Rekommenderad studietakt: 5 veckor -->> Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam inom vårdadministration. Målet med kursen är att du genom teori och praktiska övningar utvecklar kunskaper inom primärklassificeringens betydelse, Nord-DRG-systemet, DRG-systemet, åtgärdsklassificering samt ekonomiska aspekter kring klassificering.

E-hälsa och digitalisering

- Pris för privatkunder: 6 250 kronor (inklusive moms) - Pris för företagskunder: 5 000 kronor (exklusive moms) - Rekommenderad studietakt: 5 veckor -->> Den här kursen vänder sig till dig som arbetar inom vård och omsorg, och vill utveckla dina kunskaper inom e-hälsa och digitalisering. Målet med kursen är att du genom teori och praktiska övningar utvecklar specialiserade kunskaper om e-hälsa som process, olika begrepp samt användningen av digital teknik och digitala tjänster med utgångspunkt i det dagliga arbetet.

Mikrobiologi och vårdhygien

- Pris för privatkunder: 6 250 kronor (inklusive moms) - Pris för företagskunder: 5 000 kronor (exklusive moms) - Rekommenderad studietakt: 6 veckor -->> Kursen riktar sig till dig som är i behov av vidareutbildning och fördjupning inom mikrobiologi och vårdhygien. Kursen behandlar mikrobiologi, smittspridning, inaktiveringsmetoder samt vårdhygienens historia och organisation. Efter avslutad kurs har du kompetens att trygga en smittskyddad vårdmiljö för att minska risken för virusspridning.

Omvårdnad vid hjärt-kärlsjukdomar

- Pris för privatkunder: 12 500 kronor (inklusive moms) - Pris för företagskunder: 10 000 kronor (exklusive moms) - Rekommenderad studietakt: 10 veckor -->> Kursen riktar sig till dig som är undersköterska och som möter personer med hjärt-kärlsjukdomar, exempelvis inom äldreomsorgen, akutsjukvården eller i primärvård. Målet med kursen är att du ska få specialiserade kunskaper om omvårdnaden vid hjärt-kärlsjukdomar. Efter avslutad kurs har du kunskaper om diagnostik och behandling av hjärt-kärlsjukdomar och vilka biverkningar som kan uppstå vid behandling.

Psykisk hälsa och suicidprevention

- Pris för privatkunder: 7 500 kronor (inklusive moms) - Pris för företagskunder: 6 000 kronor (exklusive moms) - Rekommenderad studietakt: 6 veckor -->> Den här kursen riktar sig till dig som i ditt arbete kan komma att möta personer med psykisk ohälsa och/eller suicidalitet. Kursen syftar till att du ska utveckla kunskap om och förståelse för psykisk hälsa, suicid, risk- och friskfaktorer samt RESPI. Under kursen utvecklar du även kunskaper om etiska frågeställningar samt bemötande och strategier för hjälp och självhjälp till personer som med eller har risk för att utveckla självmordsbenägenhet.

Psykisk ohälsa hos äldre

- Pris för privatkunder: 12 500 kronor (inklusive moms) - Pris för företagskunder: 10 000 kronor (exklusive moms) - Rekommenderad studietakt: 10 veckor -->> Den här kursen riktar sig till dig som i ditt arbete kan komma att möta äldre med psykisk ohälsa. Kursen ger dig kunskaper om affektiva sjukdomar, demenssjukdomar, ångestsyndrom, och hur dessa yttrar sig hos äldre. Du får också kunskaper om behandling och vilka biverkningar som kan uppstå. Under kursen får du även lära dig om förebyggande insatser och aktiviteter mot psykisk ohälsa.

Välfärdsteknik

- Pris för privatkunder: 6 250 kronor (inklusive moms) - Pris för företagskunder: 5 000 kronor (exklusive moms) - Rekommenderad studietakt: 5 veckor -->> Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam inom vård och omsorg och vill öka dina kunskaper inom välfärdsteknisk utrustning, dess användningsområden och effekter på patienter, närstående och personal. Under kursen arbetar du med teori och praktiska övningar som utvecklar dina kunskaper om olika välfärdsteknologiska verktyg, begrepp och dess användningsområden.
Gör intresseanmälan

Kontakta Vårdyrkeshögskolan - kompetensutbildning

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad eller har frågor till Vårdyrkeshögskolan - kompetensutbildning. Vårdyrkeshögskolan - kompetensutbildning hör av sig inom kort!