Vårdare inom funktionsvariation

Vårdare inom funktionsvariation

Vårdare inom arbete med funktionsvariation - är en "hjälpmotor" i det dagliga livet för personer som har någon form av funktionsvariation. Vårdare inom funktionsvariation kan också kallas för habiliteringsassistent, men arbetsuppgifter kan skilja sig åt.

I yrket arbetar man oftast med vuxna personer som har olika typer av funktionsvariationer. Men man kan också arbeta med barn och ungdomar med funktionsvariation.

Arbetet är omväxlande och ansvarsfullt, och brukarens behov styr arbetsdagen. 

Under dagen är brukarna vanligtvis på sin dagliga verksamhet, och kommer hem igen framåt eftermiddagen. Då lagar man kanske middag, städar eller tvättar tillsammans med brukaren. Brukaren är hela tiden med i arbetet, och en viktig del av arbetsuppgiften är att stimulera honom eller henne att göra så mycket som möjligt själv, och att utveckla sina förmågor.

Många personer med funktionsvariationer har en aktiv fritid man hjälper brukaren att tillgodogöra sig aktiviteterna på bästa sätt. Det är dock inte alla som har en aktiv fritid och en viktig arbetsuppgift kan då istället vara att motivera och stödja personen i detta.

Vissa brukare klarar mycket själva och behöver i första hand stöd i form av muntlig vägledning och motivation, medan andra kan ha stort behov av stöd och hjälp i alla situationer. Det är vanligt att det förekommer flera olika funktionsvariationer samtidigt, exempelvis rörelsehinder, synhinder eller epilepsi.

Ofta är arbetet organiserat så att man är stödperson åt en särskild brukare i boendet. Det innebär ett ansvar för att samordna kontakterna mellan brukaren, hans eller hennes närstående, företrädare/gode man och andra aktörer, till exempel sjukvården. Vårdaren har ett ansvar att löpande rapportera om man ser någon förändring i situationen för brukaren eller om det har hänt något speciellt i brukarens liv.

Utbildning

Lämplig utbildning finns, i första hand, inom det treåriga Vård- och omsorgsprogrammet i gymnasieskolan eller Barn- och fritidsprogrammets, inriktning socialt arbete. Många skolor ger möjlighet att välja inriktning mot att arbeta med personer med funktionsvariationer.

Personer med lång erfarenhet från andra yrkesområden kan vara efterfrågade, eftersom en bra personalgrupp är en mix mellan olika kompetenser. Detta yrket är ett icke-reglerat yrke och arbetsgivare får därför anställa den som anses passa bäst lämpad.

Arbetsplats

Arbetsplatsen är vanligen en grupp- eller servicebostad, där brukarna har egna lägenheter. Arbetet utförs i brukarens hem. Dessutom finns en gemensam lägenhet som personal och brukare delar på. Där sker både administration och gemensamma aktiviteter.

Gruppbostaden är oftast bemannad dygnet runt. Arbetsuppgifterna kan vara hjälp/stöd/vägledning kring personlig hygien, måltider, medicinintag, städning och samhällskontakter. Många brukare behöver stöd och hjälp att kommunicera, exempelvis genom olika former av AKK (alternativ och kompletterande kommunikation).

Arbetstiderna varierar beroende på vilken verksamhet man arbetar inom. Daglig verksamhet innebär oftast dagtid, men att arbeta hemma hos brukaren eller på ett korttidshem för barn kan innebära både kvälls-, natt- och jourtjänstgöring.

Visste du att...?

... experter på området inom ADHD tror att det finns 1-2 barn i varje skolklass som har ADHD. Diagnosen ADHD brukar ställas efter en utredning, som påbörjas endast om personen och/eller personens omgivning upplever viss problematik pga anad ADHD.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.