Hantverkspedagog

Hantverkspedagog

Hantverkspedagoger arbetar med skapande aktiviteter, och med konst och hantverk i mötet med den enskilda människan.

Som hantverkspedagog använder man sina kunskaper i olika hantverk och konstformer för att skapa möten och kontaktytor med människor, ofta med dem som på något sätt behöver stöd i sin personliga utveckling.

Hantverkspedagogiken utgår från att den skapande processen har stor betydelse för hur en människa kan ges resurser att utvecklas. Det gäller för pedagogen att kunna möta individen i den livssituation denne befinner sig i just nu.

Genom många olika konstnärliga uttryckssätt, t ex målning, textilt tryck, väv, snickeri eller keramik, kan hantverkspedagogen nå fram och bidra till ökad självkännedom och stärkt självförtroende. Hantverkets uttryck är ofta viktigare än kvalitén hos det som produceras. En människa som har svårt att uttrycka känslor kan istället få måla sitt självporträtt och kanske se sig själv på ett nytt sätt efteråt.

En person som har svårt att uttrycka sig i ord kan måla som uttrycksform, en elev som inte lyckas lära sig engelska glosor ur en bok kan istället arbeta med händerna, skapa föremål i keramik och sedan minnas vad de heter. En autistisk person som har svårt för sociala relationer kan genom snickeri eller metallslöjd träna sig i att arbeta tillsammans med andra.

Som hantverkspedagog behöver man vara förtrogen med många olika typer av hantverk, även om det varierar mellan olika arbetsplatser vilka tekniker som används.

Utbildning

De vanligaste teknikerna en hantverkspedagog använder är teckning och målning, skulptur, textil form, keramik och vävning. I den yrkesinriktade utbildningen som bland annat kan finnas inom KKU, läser man även pedagogik, psykologi och socialt arbete. Utbildningen kan t.ex heta Konst- och hantverks­pedagogik.

Bra grundutbildning fes på flera av gymnasiets program, bland annat på Estetiska programmet, Hantverksprogrammet och Humanistiska programmet.

Passande/relevanta utbildningar kan finnas inom yrkeshögskolan.

Personliga egenskaper

Arbetet är praktiskt och tydligt, och man arbetar alltid nära människor. God förmåga till social kontakt är viktig, liksom tålamod, pedagogisk kunskap och en förmåga att sätta in sitt arbete i ett längre perspektiv.

Arbetsplats

Hantverkspedagogerna arbetar inom vården, i skolan, inom rehabilitering och i kriminalvården. Yrket är en kombination av socialt arbete, pedagogik och hantverkskunnande.

De flesta hantverkspedagoger är anställda i kommunala verksamheter. Många återfinns inom rehabilitering eller daglig verksamhet för funktionshindrade eller äldre. Ett antal hantverkspedagoger arbetar inom förskola, skola eller särskola, som slöjdlärare eller inom fritidsverksamheten. Några arbetar inom psykiatrin, med missbrukare eller inom kriminalvården.

På senare tid har det blivit vanligare att hantverkspedagoger startar eget företag, till exempel för att kunna ta uppdrag inom kulturområdet eller inom friskvård och rehabilitering.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  5 Lediga jobb som hantverkspedagog

  VISA FLER LEDIGA JOBB


  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.