Musikterapeut

Musikterapeut

Musikterapeut är ett ganska litet och okänt yrke i Sverige. Musikterapi är en professionell behandlingsform med ett internationellt nätverk inom utbildning, forskning och terapeutisk verksamhet. 

Musikterapi kan ges som förebyggande insatser, som rehabilitering eller som behandling. För en musikterapeut finns det jobb inom äldreomsorg, särskola och kulturskola, men de flesta som arbetar med musikterapi har en annan yrkestitel som temacoach, aktivitetsansvarig, musiklärare, äldrepedagog, speciallärare eller arbetsterapeut.

Musikterapeuter ingår ofta i tvärprofessionella behandlingsteam och bidrar där med sin kunskap till klientens/patientens personliga och sociala utveckling. Musikterapeuter samarbetar ofta med är läkare, psykiatriker, psykologer, pedagoger, fysioterapeuter, sjuksköterskor och logopeder.

Musiken innebär en form av interaktion som kan användas i arbetet med den enskildes funktion, samtidigt som ramar för gemenskap och delaktighet kan byggas. I andra situationer, t ex palliativ vård och psykiatri, innebär musik tillgång till minnen, möjlighet till reflektion och bearbetning samt en upplevelse av mening som kan vara av stor betydelse för den enskilda klienten/patienten.

Utbildning

Utbildning på kandidatnivå finns exempelvis på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Du behöver ha en musikalisk grundutbildning på högskolenivå i botten, innan du söker till musikterapeututbildningen.

Arbetsplats

Idag finns det ett mindre antal tjänster inom sjukvårdsregioner och kommuner, men de flesta musikterapeuter har kombinationstjänster och/eller privat mottagning.

Visste du att...?

... musik har bevisad positiv effekt på många hälsotillstånd t ex på apati och avsaknad av aptit, på demens och depression och vissa musikterapeuter kallar sig därför för "hälsoarbetare".

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.