Ackompanjatör

Ackompanjatör

En ackompanjatör är en den som understödjer grupper eller solister. Ackompanjemang utförs vanligast på så kallade bruksinstrument, det vill säga piano eller gitarr.

Ofta finns det en särskild stämma utskriven för just ackompanjatören, men det kan också vara endast ackord.

Varför man inte kan sätta på färdiginspelad musik, i stället för att använda sig av en ackompanjatör? Jo, för att en ackompanjatör anpassar musikens tempo och karaktär mot dagsformen och kan också ge synpunkter angående den konstnärliga processen, då man är en del av den.

Utbildning

Bra förberedande grundutbildning finns på gymnasieskolans Estetiska programmet, inriktning Musik. Vidareutbildningar finns inom olika skolformer - bland annat inom Konst- och Kulturutbildningar (KKU), högskolenivå, folkhögskolor och kan även finnas inom yrkeshögskolan.

Arbetsplats

Ackompanjatörer samarbetar med solister och med musiklärare, sångpedagoger och/eller med danslärare och koreografer.

Ackompanjatörer kan också samarbeta med musikterapeuter och dans- och rörelseterapeuter, och då är det viktigt att vara flexibel och tillmötesgående, som är både villig och kapabel att anpassa sitt spelande på ett musikinstrument till brukarnas behov och även kunna visa empati och på olika sätt bidra till läkandeprocessen.

Lilla ordboken

Vinjettmusik - kan även kallas signaturmusik och är ett kort musikstycke som spelas för att "påannonsera" exempelvis ett radioprogram, ett TV-program eller en film. Oftast spelas vinjettmusik både före och efter programmet eller filmen. Om det finns en sångtext till melodin, brukar den kallas för temasång.

Visa mer
Visa mindre

69 Lediga jobb

VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.