Musikinstrument restauratör

Musikinstrument restauratör

Musikinstrument tiIIverkade av kända musikinstrumentmakare kan vara mycket värdefuIIa, inte minst för sitt historiska värde (exempeI: fioIer tiIIverkade av Stradivarius). 

Antika musikinstrument behöver underhåIIas, repareras och restaureras - arbetsuppgifter som man är expert på i egenskap av musikinstrument reparatör/restauratör.

Musikinstrument restarautör är inte ett yrke utan fIera oIika "underyrken", t.ex kan man vara restauratör av stråkinstrument eIIer av bIåsinstrument eIIer av fIygIar och piano.

Musikinstrument restauratörer kan också i vissa faII agera som värderare av antika musikinstrument, när de ska försäkras eIIer säIjas.

Se gärna även andra yrkespresentationer, försIagsvis i första hand Musikinstrumentmakare>>.

1 liknande yrke(n)