Hantverksakademin

Hantverksakademin är en modern lärlingsutbildning, där vi har tagit det bästa från århundraden av hantverksutbildning och anpassat till 2000-talet. Hantverksakademin är idag en ren yrkeshögskola i regi av Stockholms Hantverksförening och som utbildar framtidens hantverkare. Utbildningen heter "Lärlingsutbildning inom traditionellt hantverk".

Att vara lärling innebär att du lär yrket av en erfaren handledare/mäster. Med vissa förkunskaper ska du med handledning kunna delta i den produktion som sker på arbetsplatsen. Allt eftersom yrkeskunskaperna utvecklas och fördjupas får du som är lärling mer och mer kvalificerade arbetsuppgifter och efter avslutad utbildning ska du kunna få arbete inom ditt yrke eller starta eget.

Hantverksakademins idé är att utbilda morgondagens hantverkare. Vår utbildning sker i en modern lärlingsmodell, där du arbetar sida vid sida med din mäster, för ett individnära lärande och en uppdaterad yrkeskunskap.

Utbildningen präglas av såväl stark arbetslivsanknytning som teoretisk förankring. I hela utbildningen är arbetslivet och aktuell bransch högst närvarande. På Hantverksakademin utbildas du för ett yrke, inte för ett företag.

Hos oss kan du utbilda dig inom cirka 80 hantverksyrken >>

Välkommen!

Visa mer
Visa mindre