Guldsmed

Guldsmed

En stor del av jobbet som guldsmed är att laga eller göra om gamla smycken. Ibland ritar och tillverkar du egna modeller eller samarbetar med kunden om hur smycket ska se ut. Detta arbete kräver konstnärlig förmåga och bra idéer. Du arbetar både för hand med olika verktyg och med maskiner.

Utbildning

Det finns olika vägar att gå om man vill utbilda sig till guldsmed. Man kan börja utbilda sig på gymnasiet.

Gymnasial utbildning till guldsmed kan vara Riksrekryterande; den kan ges i form av en lärlingsutbildning eller som skolförlagd (traditionell) utbildning; utbildning till guldsmed på ungdomsgymnasiet finns inom inriktningen Övriga hantverkHantverksprogrammet.

Om man redan är färdig med gymnasiet, och vill skaffa sig yrket som vuxen, kan man gå i lära hos en verksam guldsmed och lära sig genom "att göra", dvs på ett praktiskt sätt. Arbetsförmedlingen kan ibland vara behjälplig med att skaffa plats som vuxenlärling. Man kan börja med studiebesök med efterföljande praktikperiod för att se om man kommer att trivas i yrket innan man satsar på att bli en vuxenlärling.

Yrkesutbildning till guldsmed kan erbjudas som yrkeshögskoleutbildning. Hela utbudet av utbildningar inom yrkeshögskola finns på www.yhguiden.se 

Övrigt

För mer information se http://hantverksrad.se och www.mastarregistret.se 
Se gärna också information om yrken Hantverkare>> och Silversmed>>.

Länktips
www.valideringsinfo.se - om man har kunskaper och erfarenheter inom ett visst (ofta inom ett praktiskt) yrke, men saknar betyg/intyg, kan man få sin kompetens bekräftat genom Validering;
www.hantverksakademin.se - en yrkeshögskola som utbildar framtidens hantverkare, där utbildningen heter Lärlingsutbildning inom traditionellt hantverk.

7 liknande yrke(n)