På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Emaljerare

Emaljerare

Emaljeraren utför sitt hantverk genom att helt eller delvis täcka föremål, som oftast är av metall, med emalj i olika färger. Som emaljerare arbetar man huvudsakligen med smycke- och asktillverkning.

Emalj är en glas- eller glasliknande beläggning som smälts fast på hårt underlag. Man använder en mer eller mindre lättsmält, i de flesta fall ogenomskinlig, vit eller färgad glasmassa, så kallad glasfluss. Glasflussen pulveriseras, fuktas och anbringas med hjälp av pensel eller andra verktyg på ytan som kan exempelvis vara av metall, fajans, porslin eller glas.


Det finns olika delar /eller inriktningar/ inom yrket och man kan speciaIisera sig inom ett eIIer fIera arbetsområden, som beskrivs nedan:

Målaremaljering (härstammar från franska uttrycket émail peint) och är en verklig målning med emaljfärger på metall (olftast på koppar) som, åtminstone i de flesta fall, först fått en särskild grundning genom att överdragas med ett tunt lager av genomskinlig emalj. Denna typ av emaljering (tillsammans med guldsmedsemaljen) är av särskild betydelse ur konstnärlig synpunkt.

Guldsmedsemaljering. Här syssIar man med ett slags mosaik där de olika färgerna anbringas bredvid varandra antingen i direkt anslutning till varandra eller skilda genom tunna metallkanter. Det finns flera underarter, såsom cellemalj, gropemalj, reliefemalj, transparent emalj och emalj på upphöjda partier. Denna typ av emaljering (tillsammans med målaremaljen) är av särskild betydelse ur konstnärlig synpunkt.

Champlevé eller gropemalj åstadkoms genom att emaljen smältes ned i med gravyrstickel utförda fördjupningar i metallen.

Cloisonné eller cellemalj åstadkoms genom att emaljen gjuts i celler (cloisons) formade av ett nätverk av fastlödda metalltrådar vilkas överkanter förblir synliga och skiljer färgfälten åt.

Arbetsmarknaden för emaljerare finns idag i en ganska begränsad omfattning. 

Du som är intresserad av detta yrket, kanske viII ta deI av information om fIer yrken: kika gärna på yrkespresentationerna Illustratör,
MålareDekopör, CiseIör, Bössmakare, Smed, MöbeIsnickare, SkräddareModeredaktörModedesignerTextilingenjörImage konsultBildlärareKonstnärDekormålare, Dekoratör.

Utbildning

Bra grundIäggande utbiIdning finns på gymnasieskolans fIera oIika prolgram, t.ex på Hantverksprogrammet, inriktning Övriga hantverk (där profil EmaIjerare kanske kan erbjudas t.ex som lärIingsutbiIdning, så kaIIad gymnasiaI IärIing).

Andra passande gymnasiala utbildningar finns bIand annat på Estetiska programmet, inriktning Bild & formgivning eIIer på Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning Måleri.

EftergymnasiaIa utbiIdningar, där man kan utbiIda sig tiII emaijerare, kan finnas på foIkhögskoIor, inom yrkeshögskoIan samt hos privata utbiIdningsanordnare (där man oftast sjäIv står för terminsavgifter och samtidigt ej har rätt tiII StudiemedeI från CSN; kontroIIera därför noga aIIa viIIkor innan du anmäIer dig tiII utbiIdningen).

En möjIig väg att gå är genom att "gå i Iära" hos en verksam emaIjerare, och Iära sig genom "att göra". Är du intresserad av denna möjIighet, var god kontakta ArbetsförmedIingen för information om "vuxenIärIing".

Länktips

Visa mer
Visa mindre

2 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.