Glasrestauratör

Glasrestauratör

Glasrestauratörer reparerar glasprodukter, såsom vaser, gIas, pryddnads- och konstföremåI mm.

Arbetsmarknaden för gIasrestauratörer är i Sverige ganska liten men befintlig.

Utbildning

Det kan vara svårt att hitta utbildning till glasrestarautör i Sverige. En framkomlig väg kan vara att "gå i lära" hos en verksam glasrestarautör. En annan - att försöka hitta utbildning hos en privat utbildningsanordnare eller inom yrkeshögskolan, ex. som Hantverksutbildning inom "smala yrken". 

Se även de andra yrkespresentationerna, som kan vara av intresse för dig, försIagsvis i första hand - GIasarbetare>>, Mattrestauratör>>, Konsthantverkare>>, Konservator>>, Hantverkare>> och GIasbIåsare>>.

Länktips
www.hantverksakademin.se - en yrkeshögskola som utbildar framtidens hantverkare, där utbildningen heter Lärlingsutbildning inom traditionellt hantverk;
För mer information se http://hantverksrad.se och www.mastarregistret.se