Glasarbetare
Spela filmen

Glasarbetare

Framställningen av glas sker både hantverksmässigt och med maskinell tillverkning. Planglas till fönster och bilar samt glasburkar och flaskor tillverkas maskinellt av processoperatörer. Glasblåsare, glasgravörer och glasmålare framställer konstglas och finare bruksglas för hand.

Processoperatörer övervakar och styr processen i produktionen av planglas. De kontrollerar bland annat att temperaturen i ugnen är den rätta och att rätt inställning för till exempel glasets tjocklek är inmatad i datorn.

Inom området för planglas finns en förädlingsindustri som tillverkar olika former av specialglas till exempel isolerande glas och solreflekterande glas.

Glasproduktionen pågår dygnet runt, vilket innebär att de som arbetar med maskinell framställning av glas har schemalagda arbetstider.

Glas tillverkas i verkstäder för konst- styckebitar- och servisglas. Som glasblåsare kan man vara specialiserad på ett eller flera moment i glasproduktionen.

När glaset svalnat synas det. Sliparen slipar kanter och botten med hjälp av olika maskiner. Anfångaren hämtar glasmassan i ugnen och förbereder den på glasblåsarpipan. Uppblåsaren blåser upp glaset på fri hand eller i en form och lämnar sedan över till mästaren som bearbetar glaset ytterligare. Benmakaren tillverkar glasets fot av glasmassa.

De är viktigt att kunna samarbeta eftersom arbetet i glashyttan sker i arbetslag. Arbetslagens storlek beror på vad som tillverkas.

En glasgravör dekorerar glasföremål. Det kan ske med dekorslipning eller gravering och utförs av dekorsliparen eller glasgravören. Man graverar med ett handverktyg och använder stift av olika storlek.

Glas kan vara målat eller dekorerat med olika metoder. Konstglas målas på fri hand och för det mesta med en pensel. Glasmålare på ett glasbruk brukar följa förlaga som en designer ritat. Framtagning av nya mönster sker i nära samarbete mellan designern och glasmålaren och det färdigmålade glaset bränns.

Utbildning

Inom gymnasieskolan finns utbildning inom Hantverksprogrammet med inriktning övriga hantverk.

Vid Riksglasskolan i Nybro (Orrefors) finns en yrkeshögskoleutbildning inom konstglas. Utbildningen är ett år lång. På skolan anordnas också påbyggnadsutbildningar inom yrkesvux inom glasblåsning och förädling.

Konstfack i Stockholm, Växjö universitet och högskolan i Kalmar är några exempel på utbildningsanordnare som har konstnärliga utbildningar med inriktning mot design och formgivning.

Framtidsutsikter

Möjligheterna att få jobb som processoperatör inom glasindustrin påverkas av vad man tillverkar. Produktionen av planglas är till exempel beroende av bil- och byggbranschen. Arbetsmarknaden för glasblåsare, glasgravörer och glasmålare påverkas också av den allmänna konjunkturen och svängningar kan ske snabbt. Hur mycket glas som dekorslipas, graveras eller målas påverkas också av trender och mode.

En ökad automatiseringen inom branschen ställer högre krav på utbildning och kompetens. Tillverkningen blir allt mer processtyrd och kunskaper i processteknik och data blir därför viktiga.

Arbetsplats

Produktionen av hantverksmässigt framställt glas är i stort sett koncentrerad till södra delarna av Sverige.

Många glasarbetare arbetar också i så kallade studioglashyttor, alltså mindre hyttor som finns på många ställen i Sverige och i världen. Det är ofta små företag där man tillverkar och förädlar glaset samt ofta har försäljning i direkt anslutning till hyttan. Här är det viktigt att man kan arbeta både med varmt och kallt glas. Ofta är hantverkaren i en studioglashytta även designer, säljare och marknadsförare.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

10 Lediga jobb

VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.