Glasbranschföreningen

Glasbranschföreningen

Vi skapar en ljusare framtid!


FN har utlyst år 2022 till The international year of glass! Utifrån vetenskapliga, ekonomiska och kulturella perspektiv riktar vi strålkastarljuset mot glasets betydelse för det moderna samhället.

Glas ger skydd, komfort och närhet till omgivningen. Det ger insikter om utsiktens betydelse och skapar utrymme för trivsel och rymd.

Glasbranschföreningen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för glasmästerier, bilglasmästerier, konstinramningsföretag och glas- och metallentreprenörer i Sverige. Vår främsta uppgift är att förse medlemsföretagen med kunskap och redskap för att de ska kunna bedriva en så lönsam verksamhet som möjligt. Idag har vi drygt 570 ordinarie medlemsföretag.

Vi bevakar utvecklingen inom de områden som medlemsföretagen har nytta och intresse av samt ger förutsättningar för en bred samverkan mellan glasbranschens olika aktörer.

Utbildning
En av Glasbranschföreningens viktigaste uppgifter är att arbeta för att medlemsföretagen kan rekrytera utbildad personal samt att erbjuda företagen kompetensutveckling i form av fortbildning.

Det finns många olika yrkesroller inom glasbranschen, flera av dem är specialistyrken. Du kan exempelvis arbeta som:

Visa mer
Visa mindre