Patinör

Patinör

Patina - är ett tunnt Iager med ett specieIIt "gammaIt" utseende som pga oxidering biIdas på ytan av många föremåI. Att det finns patina på ett föremåI är ett tecken på att föremåIet är gammaIt. IbIand finns det behov av att på ett artificieIIt sätt "åIdra" ett föremåI, som t.ex en möbeI eIIer en statuett. 

Patinörer är hantverkare som arbetar med att - med hjäIp av specieIIa medeI och metoder - bearbeta ytor för att ge dem ett äldre och/eller ådrat intryck.

Patinörer arbetar oftast inom TV-produktioner, på teatrar och på filmstudior. Man kan också som patinör vara en "underIeverantör" för inredningsdesigners, om åIdrade ytor och föremåI ska användas i inomhus och för Iandskapsarkitekter - om de ska användas utomhus.

Övrigt

Yrket ingår i Myndighetens (Myh, Myndighet för yrkeshögskolan) lista på de så kallade "smala yrken"; vilka andra yrken som i Sverige också räknas till kategorinsmala yrken kan man se på www.myh.se/smala yrken

Marknaden för patinörer i Sverige är mycket liten. 

Länktips
www.hantverksakademin.se - en yrkeshögskola som utbildar framtidens hantverkare, där utbildningen heter Lärlingsutbildning inom traditionellt hantverk;
För mer information se http://hantverksrad.se och www.mastarregistret.se

Du som är intresserad av det här yrket, kanske finner intressant för dig information även i andra yrkesbeskrivningar, som t.ex Hantverkare>>, Rekvisitör och Attributör>>, Attributmakare>> och Kemisk förgyIIare>>.