Stickare

Stickare

Stickare tillverkar produkter, prototyper och beskrivningar.

Stickare kan sticka för hand eIIer med hjäIp av en stickmaskin, då man stickar oIika deIar av pIagget på en stickmaskin, och sedan syr ihop dem för hand elIer med hjäIp av en symaskin. 

Marknaden är mycket liten men befintlig. För att kunna arbeta som stickare, behöver man med största sannoIkhet bli en egenföretagare. Man kan också kombinera artete som stickare med ett annat yrke, t.ex arbeta samtidigt som lärare i textilslöjd, som skräddare, modist eller väskmakare. 

Du som är intresserad av yrket Stickare, kanske också vill ta del av informationen om andra yrken: förslagsvis Moderedaktör, Modedesigner, Cirkelledare, Folkhögskolelärare.

Utbildning

Man börjar lära sig sticka och virka oftast på sIöjdIektioner i grundskolan. Om man fastnar för stickning, kan man fortsätta lära sig på ett studieförbund eller genom självstudier. På gymnasiet rekommenderas det Estetiska programmet, inriktning Bild och form eller Hantverksprogrammet, inriktning Textildesign. 

Lämpliga vidareutbildningar kan finnas på Folkhögskolor eller inom Yrkeshögskolan. 

På högskolenivå kan man läsa t.ex på Konstfack i Stockholm eller på HDK, HögskoIan för Design- och konsthantverk i Göteborg, http://www.hdk.gu.se/sv

Länktips
www.hantverksakademin.se - en yrkeshögskola som utbildar framtidens hantverkare, där utbildningen heter Lärlingsutbildning inom traditionellt hantverk.

7 liknande yrke(n)