Mattrestauratör

Mattrestauratör

Mattrestauratörer kan också kaIIas för "konststoppare" och är konsthantverkare som har specialiserat sig på mattor och dess renovering.

Många unika mattor riskerar att försvinna från marknaden, mattor med en historia men framförallt försvinner ett vackert hantverk.

Mattrestauratörer arbetar med att bevara äldre mattor genom varsam restaurering.

Övrigt

Yrket ingår i Myndighetens (Myh, Myndighet för yrkeshögskolan) lista på de så kallade "smala yrken"; vilka andra yrken som i Sverige också räknas till kategorinsmala yrken kan man se på www.myh.se/smala yrken

Marknaden är liten men befintlig. För mer information se http://hantverksrad.se och www.mastarregistret.se

7 liknande yrke(n)