Träarbetare

Träarbetare

Träarbetare arbetar med nybyggnationer, ombyggnationer och renoveringar av hus men också med anläggningsarbete som exempelvis brobygge. Arbetsuppgifterna kan variera mellan att till exempel konstruera bärande konstruktioner, formar för betonggjutning, inredning och montera gipsskivor.

På en byggarbetsplats finns många träarbeten som måste utföras. Det kan handla om nyproduktion, ombyggnation eller renovering av olika typer av byggnader.

Arbetsuppgifter

Formsättning av exempelvis valv, väggar och pelare inför betonggjutning är en vanlig uppgift för träarbetare. Dessa arbetsuppgifter förekommer vid exempelvis brobyggnad, träarbetarna arbetar inte bara med husbyggen. När det gäller husbyggen monterar träarbetaren dörrar, fönster, skåp och andra snickerier.
Resa mellanväggar, spika tak och montera väggbeklädnader, till exempel gipsskivor, spånskivor eller panel är också vanliga arbetsuppgifter. Ibland specialiserar sig träarbetare på ett område men oftast arbetar man med alla förekommande uppgifter.
Träarbetare utgår nästan alltid från en ritning och ritningsläsning är därför en viktig del av jobbet. Ibland stöter träarbetaren på problem och behöver använda fantasi och skaparförmåga för att lösa uppgiften.
När nya hus byggs handlar jobbet mycket om att montera färdiga byggdelar, till exempel färdiga väggar. Även inredningsdetaljerna levereras färdiga till byggplatsen och ska monteras. Vid ombyggnader och renoveringar tillverkas ibland vissa detaljer på plats. Detta ställer ofta särskilda krav på hantverkskunskaper och på att känna till äldre byggnadstekniker.
Många av arbetsuppgifterna utförs självständigt men på större arbetsplatser ingår träarbetare i arbetslag med flera andra yrkesgrupper, exempelvis betongarbetare. Det är viktigt att kunna samarbeta med sina kollegor och med andra yrkesgrupper.
Träarbetare arbetar ofta utomhus och ibland på höga höjder. Arbetet kan vara fysiskt ansträngande. Det förekommer tunga lyft men utvecklingen går mot att träarbetare tar hjälp av kranar och andra hjälpmedel. När ett byggprojekt är avslutat flyttar träarbetaren till ett annat, vilket innebär att man byter arbetsplats relativt ofta. Det är vanligt med resor till och från jobbet och ibland bor träarbetaren också tillfälligt utanför hemorten.

Olika yrkestitlar och möjliga arbetsplatser

Inredningssnickare | Säljare av trävaror | Hustillverkare | CNC-operatör | Egenföretagare

Industrier med många yrkesmöjligheter där träarbetare/trätekniker kan vara verksamma inom är bland annat: sågverk, hyvlerier och handelsbrädgårdar.

Yrkesporträtt
Möt träarbetare Erik>>.

Utbildning

Utbildning till träarbetare finns inom gymnasieskolan på bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning husbyggnad>>
Efter gymnasieutbildningen söker man färdigutbildning/lärlingsanställning i ett företag. Efter cirka två år som lärling gör man ett yrkesteoretiskt prov. När det blivit godkänt, får man sitt yrkesbevis.
Det kan också finnas möjlighet att få hela utbildningen genom företagsförlagd utbildning, det vill säga anställning som traditionell lärling. Då läser man in den teoretiska delen av utbildningen på distans via Byggnadsindustrins Yrkesnämnd.
Ett annat sätt att utbilda sig är via godkända utbildningsgivare, BYN har mer information om dessa.

Att tänka på

Platserna där arbetet utförs växlar och kan innebära dag eller veckopendling. Körkort kan krävas för att få anställning.
Ibland jobbar man på höga höjder.
Arbetet är mindre lämpligt för personer med astma eller liknande luftvägssjukdomar.

Se gärna information om andningsskydd>> på Centrum för arbets- och miljömedicins hemsida - http://camm.sll.se.

Övrigt

Det här yrket är i Sverige mycket mansdominerat: ca 99 % av yrkesverksamma är män (uppgift från SCB från mars 2017 - men som är baserat på data insamlat under år 2015).

Länktips
www.framtid.se/yrke/man - presentation: mansdominerade yrken
skolverket.se/skolformer/vuxenutbildning/kommunal-vuxenutbildning/gymnasial-niva/nationella-yrkespaket-som-matchar-arbetsmarknaden
www.valideringsinfo.se - om man har kunskaper och erfarenheter inom ett visst (ofta inom ett praktiskt) yrke, men saknar betyg/intyg, kan man få sin kompetens bekräftat genom Validering
www.jobbafrisk.se - webbplatsen Jobba Frisk vill vi öka kunskapen om risken för astma & eksem i arbetslivet & hur man kan förebygga problem.

Länktips om byggbranschen:
www.sverigesbyggindustrier.se
www.byn.se
www.byggare.com

12 liknande yrke(n)