Trä- och metallslöjdlärare

Trä- och metallslöjdlärare

Vill du ha ett yrke där du får utlopp för ditt intresse för att arbeta med händerna och skapa vackra saker i trä och/eller i metall samtidigt som du jobbar med barn och ungdomar? Då kanske yrket Trä- och metallslöjdlärare (som i folkmun ofta kallas för "slöjdlärare") kan vara något för dig!

Kika gärna även på andra läraryrken, förslagsvis på Ämneslärare>>, Waldorflärare>>, Utomhuspedagog>>.

Slöjdtips del 1 - se film (nedan) och del 2 - här>>

Du är kanske också intresserad av att kika på följande yrkespresentationer:
Snickare>>, Möbelsnickare>>, Verkstadssnickare>>, Inredningssnickare>>, Virkesmätare>>, Dendrikronolog>>

Utbildning

De lärosäten som i Sverige (Uppgift från augusti 2017) erbjuder ämnet Slöjd inom ämneslärarutbildningen för åk 7-9 på grundskolan är följande:
Umeå universitet>>
Linköpings universitet>>
Göteborgs universitet>>
och Konstfack>>.

Legitimation

Du som har en lärar- eller förskollärarexamen har möjlighet att hos Skolverket ansöka om en legitimation. Du kan ansöka om legitimation med svensk eller utländsk examen och det finns möjlighet att komplettera din legitimation med fler behörigheter än det som din examen ger dig.

Länktips
www.framtid.se/reportage - Reportage "Obligatorisk Prao från HT18"
www.jobbafrisk.se - webbplatsen Jobba Frisk vill vi öka kunskapen om risken för astma & eksem i arbetslivet & hur man kan förebygga problem
http://fordetvidare.se - Läraryrket - något för dig?
www.slojd.nu - lättanvända och pedagogiska läromedel för slöjdundervisning
Fönsterrenoveringensdag.se - firas den 30 maj varje år för att sprida kunskap om de miljömässiga, ekonomiska, estetiska & hållbara fördelarna med att vårda sina fönster
www.lararforbundet.se/blogg - blogg på Lärarförbundets hemsida.

16 liknande yrke(n)