Skanska

Skanska

Skanska är ett av Sveriges största byggföretag. Tillsammans med våra partners och den samlade expertisen hos våra medarbetare bygger vi ett bättre samhälle och skapar innovativa och hållbara lösningar även för kommande generationer.

Vi bryr oss om både människor och vår miljö. Vi arbetar säkert, eller inte alls. Vi tar initiativ till gröna lösningar och strävar efter minimal miljöpåverkan. Vi tar ansvar gentemot kommande generationer. Vi lever i enlighet med vår uppförandekod och accepterar inga genvägar. Vi är måna om ett arbetsklimat där alla får komma till tals.

Skanskas främsta verksamhet i Sverige består av att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljö som vi lever i. Vår bygg- och anläggningsverksamhet är den största och äldsta grenen inom Skanska Sverige.

Vi uppför och renoverar bostäder, kontor, skolor och sjukhus. Vi anlägger tunnlar, vägar, järnvägar och broar samt utför exploateringarbeten och grundläggning. Vi tillhandahåller även uppdrag av servicekaraktär som byggservice, drift och underhåll. Vi strävar efter att vara ledande inom kvalitet, grönt byggande, arbetsmiljö och etik.

Livet på Skanska
Som arbetsgivare erbjuder vi en rad möjligheter till utveckling som hjälper dig ta nästa steg i din karriär. Det kan innebära en högre befattning inom en och samma affärsenhet eller att bredda din kompetens och bli specialist med fokus på ett hållbart samhälle. Läs mer om dina karriärmöjligheter här >>

Visa mer
Visa mindre