På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Platschef inom bygg
Spela filmen

Platschef inom bygg

Som PIatschef inom bygg ansvarar du för att aktuellt projekt med underställda tjänstemän genomförs enligt handlingar med högsta möjliga produktivitet samt i överensstämmelse med de IokaIa och av företagets fastställda riktlinjer. 

Platschef skall stoppa aktivitet vid oacceptabel miljöpåverkan och det ingår i kvalifikationer att kunna bedöma var gränsen går mellan acceptabel och oacceptabel miljöpåverkan.

Platschefen är den som har högst ansvar ute på byggarbetsplatsen och befattningsbeskrivning omfattar flertalet olika arbetsmoment där man bl.a. ansvarar över kvaliteten, ekonomin och tidsplanering.

Inom arbetsområde Produktion:

 • Leda och ansvara för projektets genomförande enligt en fastställd budget
 • Upprätta miljöanalys samt genomföra och följa upp projektet enligt denna
 • Platschefen skall fördela erforderliga resurser inom projektet
 • Ansvara för att arbetsmiljön säkerställs genom att gällande lagstiftning och projektets arbetsmiljöplan/riskbedömning följs. Kvalitetspärmen skall dagligen uppdateras
 • Arbetsmiljöansvarig enligt Bas P och Bas U delegeras från arbetschef
 • Planera och fördela arbetet
 • Regelbundna och strukturerade gubbmöten skall genomföras
 • Ansvara för att åtgärder för risker och möjligheter från anbudsskedet planeras och genomförs
 • Vidare ansvara för att tillkommande risker och möjligheter förs upp på handlingsplanen för risk och möjlighetsanalys, att åtgärder vidtages för dessa samt att de följs upp och stäms av
 • Ansvara för erfarenhetsåterföring
 • Platschefen skall genomföra arbetsberedningar och delegera arbetsuppgifter för att skapa engagemang
 • Eftersträva störningsfri produktion enligt företagets uppsatta mål
 • Ansvara för att leverantörsbedömning/värdering genomförs
 • Ansvara för litteratur och tekniskt utförande
 • Ansvara för framtagning av underlag inför projektrapportering och projektavslut

 

Inom arbetsområdet personalansvar:

 • Ansvar för att en effektiv organisation skapas i projektet där allas kunskap och kompetens kan tas tillvara
 • Planera resursåtgången i samråd med arbetschef
 • Ansvar för att fortlöpande bevaka och åtgärda tecken på för hög arbetsbelastning och ohälsosam stress hos direktrapporterande personal, arbetsledare och yrkesarbetare
 • Fortlöpande informera om projektets utveckling, tidplaner, kvalitet, miljö och ekonomi
 • Utveckla projektets personal i sina yrkesroller
   

Inom område Ekonomi:

 • Ansvara för underrättelser
 • Ansvara för kontroll av leverantörsfakturor avseende mängd och pris
 • Ansvara för godkännande av tidrapporter.
   

Utbildning

Bra förberedande grundutbildning finns på gymnasieskolans Bygg- och anläggningsprogrammet. Motsvarande utbildning för vuxna kan finnas på komvux.
På eftergymnasial nivå finns lämpliga utbildningar både inom högskola/universitet och inom yrkeshögskolan.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.