Nackademin

NACKADEMIN är en yrkeshögskola (YH) som erbjuder pricksäkra och relevanta utbildningar som kombinerar teori och praktik (LIA). Utbildningarna planeras och genomförs i nära samarbete med näringslivet och vi är en av landets största anordnare. Alla våra yrkeshögskoleutbildningar är avgiftsfria och berättigar till CSN.

Yrkeshögskolan är Sveriges mest pricksäkra utbildningsform som svarar mot många av de utmaningar och behov som finns inom svenskt näringsliv idag. Vi på Nackademin är experter på YH-utbildningar och framtagande av proaktiva yrkesroller som uppfyller aktuella och framtida kompetensbehov. Detta görs med hjälp av våra kontakter i näringslivet som hela tiden finns med och påverkar och ser till att våra utbildningar håller högsta kvalitet.

Alla utbildningar har minst en fjärdedels praktik och våra kontakter gör även att vi kan garantera att du får en LIA-plats och i slutändan en utbildning som mynnar ut i en anställning. 9 av 10 som går hos oss får jobb efter examen.

En sak är säker - du kommer alltid vara redo för jobb efter att ha gått en utbildning hos oss!

Visa mer
Visa mindre