Vatten- och avloppsprojektör

Vatten- och avloppsprojektör

VA-projektörer skapar modeller, ritningar och tekniska beskrivningar samt tar fram tekniska och juridiska handlingar för VA-projekt. De gör också kalkyleringar och presentationer.

VA-projektörer behöver ha kunskaper om byggprocessens alla tekniska, såväl som juridiska och administrativa, delar.

De sedvanliga arbetsuppgifterna är att utifrån fastställd detaljplan, kravspecifikation och med hänsyn till miljöperspektiv, lagar och förordningar ansvara för och självständigt genomföra VA-projekteringar. Ofta använder VA-projektörer CAD-program och framställer ritningar och modeller, samt med kunskap om material, utrustning, metoder och tekniker, dimensionerar vatten-, spillvatten och dagvattensystem samt tar fram delar av upphandlingsunderlag.

Utbildning

Relevanta utbildningar kan finnas på högskolenivå och inom yrkeshögskolan. Bra förberedande grundläggande utbildning finns på flera av gymnasieskolans program, men i första hand på Teknikprogrammet och på VF´s programmets inriktning VVS. Motsvarande förberedande utbildningar för vuxna kan finnas inom komvux.

VA-projektörer behöver bland annat ha kompetens inom projektledning, projektering/utredning och arbetsledning, inklusive kunskaper om anläggningsmetoder i förhållande till geologiska villkor, dimensionering och konstruktion av VA-system, drift och underhåll av VA-system, CAD/BIM, projekteringsprocesser inklusive ritningar och diverse andra handlingar, om markförlagda ledningssystem, om kommunalt VA-ansvar och arbetsmiljö, om en del lagar och förordningar.

De måste också behärska engelskt fackspråk och juridiska termer.

Framtidsutsikter

I Sverige har vi sedan länge vant oss vid ett fungerande avlopp och ser det som en självklarhet. Och det är inte många som tänker på att ca 1 miljon svenskar bor i kommuner med äldre ledningar, där kvaliteten på vattnet riskerar att bli undermålig. Det är därför brådskande att restaurera VA-nätet i många delar av Sverige – och parallellt sker underhåll och utbyggnad löpande, minst 400.000 enskilda avlopp utanför städerna behöver åtgärdas inom en snar framtid.

Arbetsplats

VA-projektörer jobbar för konsult- eller entreprenörsföretag, vattenbolag eller kommuner i hela Sverige, men främst i storstadsregionerna.

Övrigt

VA - förkortning som står för "Vatten och Avlopp"
CAD - står för det engelska uttrycket "Computer-aided design"
BIM - står för "Byggnads Informations Modell" och är ett samlingsbegrepp inom arbetsmarknadsområde Samhällsbyggande.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.