På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Vatten- och avloppsprojektör

Vatten- och avloppsprojektör

VA-projekteter skapar modeller, ritningar och tekniska beskrivningar samt tar fram tekniska och juridiska handlingar för VA-projekt. De gör också kalkyleringar och presentationer.

I Sverige har vi sedanlänge vant oss vid ett fungerande avlopp och ser det som en självklarhet. Och det är inte många som tänker på att circa 1.000.000 svenskar bor i kommuner med äldre ledningar där kvaliteten på vattnet riskerar att bli undermålig. Det är därför brådskande att restaurera VA-nätet i många delar av Sverige – och parallellt sker underhåll och utbyggnad löpande: minst 400.000 enskilda avlopp utanför städerna behöver åtgärdas inom en snar framtid (uppgift från december 2018).

VA-projektörer behöver ha kunskaper om byggprocessens alla tekniska, såväl som juridiska och administrativa, delar.

De sedvanliga arbetsuppgifterna är att utifrån fastställd detaljplan, kravspecifikation och med hänsyn till miljöperspektiv, lagar och förordningar ansvara för och självständigt genomföra VA-projekteringar. Ofta använder VA-projektörer CAD-program och framställer ritningar och modeller, samt med kunskap om material, utrustning, metoder och tekniker, dimensionerar vatten-, spillvatten och dagvattensystem samt tar fram delar av upphandlingsunderlag.

VA-projektörer behöver bland annat ha kompetens inom projektledning, projektering/utredning och arbetsledning, inklusive kunskaper om anläggningsmetoder i förhållande till geologiska villkor, dimensionering och konstruktion av VA-system, drift och underhåll av VA-system, CAD/BIM, projekteringsprocesser inklusive ritningar och diverse andra handlingar, om markförlagda ledningssystem (AMA Anläggning och MER), om kommunalt VA-ansvar och arbetsmiljö; om en del lagar och förordningar.
De måste också behärska engelskt fackspråk och juridiska termer.

Utbildning

Relevanta utbildningar kan finnas på högskolenivå och inom yrkeshögskolan. Bra förberedande grundläggande utbildning finns på flera av gymnasieskolans program, men i första hand på Teknikprogrammet och på VF´s programmets inriktning VVS. Motsvarande förberedande utbildningar för vuxna kan finnas inom komvux.

Arbetsplatser

VA-projektörer jobbar för konsult- eller entreprenörsföretag, vattenbolag eller kommuner i hela Sverige, men främst i storstadsregionerna.

Yrkesroller/arbetstitlar
VA-projektör kan också kallas för VA-planerare, VA-utredare eller för abonnentingenjör inom VA-branschen.

Lilla ordboken

VA - en förkortning som kan stå för "Vatten och Avlopp"
CAD - står för det engelska uttrycket "Computer-aided design"
BIM - står för "Byggnads InförmationsModell" (på engelska Building Information Model) och är ett samlingsbegrepp inom arbetsmarknadsområde "Samhällsbyggande".
HaV - en förkortning som kan stå för Havs- och Vattenmyndigheten.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.