Rörnätstekniker

Rörnätstekniker

Är du tekniskt lagd och intresserad av miljöfrågor? I så fall kan yrket rörnätstekniker vara rätt yrke för dig!

Att arbeta som rörnätstekniker handlar om att kombinera teknik och miljökunskap för att säkra leveransen av det viktigaste och känsligaste livsmedel - Vatten. 

Som rörnätstekniker är du med och producerar samt distribuerar dricksvatten och för det ändamålet krävs att det finns säkra vatten- och avloppsledningar. 

Arbete som rörnätstekniker går ut på att underhålla rör och ventiler samt laga och förnya vattenledningar. Vid vattenläckor bör rörteknikern vara på plats för avstängning av vatten, arbetsuppgifter därtill varierar allt från läcksökning, spolning, inspektion av ledningar, besiktningar samt att se över åtgärder vid driftstörningar på vatten- och avloppsnät.

Som rörnätstekniker behöver du ha goda kunskaper när det gäller att:

  • Säkerställa att samhällets ledningssystem som distribuerar, respektive avleder dricksvatten, dagvatten och spillvatten fungerar
  • Förstå och delta i arbetet med projektering och planering av anläggningsarbeten inom VA-ledningssystem
  • Granska CAD-ritningar avseende ledningsprojektering och bedöma läsbarheten av dessa
  • Arbetsleda eller arbeta med anläggningsarbeten för ledningssystem
  • Reparera, underhålla, felsöka och driftövervaka ledningssystem med olika metoder och med hänsyn taget till lagar / avtal och miljö, material, branschnormer och geoteknik


Några exempel på yrken inom område rörnätsteknik:

  • Rörnätstekniker inom VA
  • Driftplanerare inom VA
  • Kontrollant inom VA
  • Arbetsledare rörnät VA

Utbildning

Utbildning till rörnätstekniker ligger i Sverige på eftergymnasial nivå, i första hand inom yrkeshögskola.

Bra förberedande grundutbildning ges på några av gymnasieskolans program, bland annat på teknikprogrammet (TE) och på industritekniska programmet (IN).

Framtidsutsikter

Vattentjänstsektorn står inför en utvecklings- och investeringsintensiv period. Många som är verksamma inom det område närmar sig pensionsåldern och därför är prognosen att det blir under en lång period framöver mycket lätt att som utbildad rörnätstekniker få jobb.

Visa mer
Visa mindre

41 Lediga jobb

VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.