Anläggningsprojektör-BIM
Spela filmen

Anläggningsprojektör-BIM

Som utbildad anläggningsprojektör BIM kan man ha många olika yrkestitlar, t.ex Projektledare, BIM-samordnare, Anläggningsprojektör BIM/CAD, BIM-koordinator, VDC-specialist, modellsamordnare BIM/CAD, Datasamordnare BIM, Byggprojektör CAD/BIM eller CAD-konstruktör.

Den nya tekniken i BIM, som står för"byggnads-informations-modellering", är en revolution som har förändrat byggindustrin de senaste åren och fortsätter att driva branschens utveckling i snabb takt.

Vill du utreda och projektera alltifrån nya stadsdelar och kommunikationsleder till bostäder, cykelvägar och grönytor kan i så fall yrket Anläggningsprojektör BIM vara rätt får dig!

Med hjälp av BIM, byggnadsinformationsmodellering, går det att skapa digitala modeller som innehåller all relevant information i byggprojekt.

Utbildning

Utbildning till anläggningsprojektör BIM kan finnas inom yrkeshögskolan. Bra förberedande och grundläggande utbildning finns på flera av gymnasieskolans tekniska program.

Framtidsutsikter

Det är stark efterfrågan på anläggningsprojektörer med kunskaper i CAD/BIM.

Övrigt

VDCVirtual Design and Construction
BIM - Byggnads-informations-modeIIering
CAD - Computer-aided design

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.