Bygg & anläggning

Bygg & anläggning

Att arbeta inom bygg & anläggning betyder att man deltar vid byggen av t.ex hus, fabriker, vägar och järnvägar. Man använder sig ofta av maskiner och olika avancerade hjälpmedel i sitt arbete, men om man är intresserad av äldre metoder och hantverk kan man specialisera sig och jobba med t.ex. byggnadsrenovering.

Byggbranschen behöver fler personer och speciellt fler kvinnor. I byggbranschen finns många olika yrken att välja på och framtidsutsikterna är goda eftersom vi blir fler som behöver bostad, resa, arbetsplatser, butiker, sjukhus etc.

Filter för yrken inom denna bransch

Lediga jobb
Gymnasieutbildning krävs
Har bra framtidsutsikter
Yrkeshögskoleutbildning finns
Högskole- eller Universitetsutbildning krävs i vissa fall

69 Lediga jobb yrken inom bygg & anläggning