Signalvakt

Signalvakt

Som signalvakt arbetar man bland annat som vakt eller lots vid vägarbete. Man kan också arbeta som TMA-förare, med skyltning, handräckningstjänster samt med snö- och halkbekämpning vid behov.

Signalvakter vid vägarbete behöver ha kunskap och erfarenhet från hela spannet av trafiksituationer, från små enkla landsvägar till komplicerade trafiksituationer i storstadsområden.

Trafiklots vid vägarbete, t.ex ”följ-mig-anordning” är en mycket effektiv och smidig trafikanordning, vars popularitet ökar hela tiden. Vid länge avstängningar är lots ett mycket attraktivt alternativ, eftersom det alternativet kombinerar hög trafiksäkerhet och effektiv trafikpåverkan med kortaste möjliga bilköer. Man utför vanligtvis lotsning med en lotsbil, som måste vara godkänd och utrustad enligt trafikverkets gällande föreskrifter.

Signalvakter måste följa Trafikverkets regelverk och under arbetstid bland annat bära varselkläder för att vara mycket synliga för alla trafikanter.

Signalvakter kan utföra skyltningar med utmärkningsansvar. De utmärkningsansvariga behöver ha praktisk erfarenhet av skyltningsarbete inom hela vägnätet. De kan även vara behjälpliga vid utförandet av de så kallade "handräckningstjänster" och samtidigt bistå med hjälp med skyltning eller biträda vid asfalteringsarbeten.

TMA-förare bemannar TMA-bilar som är ett påkörningsskydd som används vid framför allt vägarbeten. Bemanning av TMA-bilar kan vid behov ske dygnet runt. De trafiksituationer som TMA-förare kan utsättas för kan ibland ställa stora krav på en stresstålighet och servicemedvetenhet.

Påkörningskyddet består av ett deformationsblock med tillhörande ljustavla som är monterad baktill på ett arbetsfordon eller på en lastbil. TMA-bilen står uppställd vid ett kortare vägarbete, som till exempel bärgning och servicearbete, för att ge skydd åt de som utför arbete på vägen samt för att skydda passerande trafikanter. TMA-bilar används ibland också vid räddningsinsatser efter trafikolyckor och andra händelser på vägar.

Under vinterhalvåret är signalvakter oftast beredda att rycka ut för att hålla ytor gång– och farbara. Snö- och halkbekämpning kan utföras på olika sätt, bl.a med hjälp av specialfordon eller med handarbete. Det är ofta handarbete som tas i bruk på gång- och cykelbanor samt på buss- och spårvagnshållplatser. Snö- och halkbekämpningslag behöver vara startklara dygnet runt pga möjliga plötsliga väderomslag. Jourtjänstgöring är därför vanligt inom yrket.

Utbildning

Bra förberedande grundutbildning finns på gymnasieskolans Bygg- och anläggningsprogrammet. Motsvarande utbildning för vuxna kan finnas på komvux.

Vidareutbildning ges på arbetsplatsen.

Visa mer
Visa mindre

55 Lediga jobb som signalvakt

VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.