På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Snöröjare
Spela filmen

Snöröjare

Snöröjare arbetar med utemiljön för att säkerställa snö- och isfria underlag och öka säker framfart för gående och fordon.
De utför snöskottning av bland annat vägar, parkeringsplatser, garageinfart, inne- och utegårdar och entréer. På så sätt verkar de för ökad trafiksäkerhet och även för befolkningens hälsa (med att undvika fallskador, när man halkar och riskerar att bryta ben eller ådra sig andra skador i samband med fallolyckor).

Snöskottningsuppdrag utförs på beställning av kommuner, organisationer, företag och föreningar (bl a bostadsrättsföreningar) och av privatpersoner ("villakunder" som oftast beställer snöröjning av garageinfart, verandor/altan, balkonger och entréer).

På större ytor som vägar och stora parkeringsplatser utförs uppdragen med hjälp av motorredskap. På mindre och/eller på svårttillängliga ytor måste snöskottningsuppdrag ibland utföras "för hand" (med hjälp av en skyffel och/eller annan passande utrustning). Ex. på speciella uppdrag kan vara att slå ner istappar som kan hänga ner från fastighetstak.
Det är alltså fördelaktigt om man som snöröjare kan utföra både maskinell- och manuell röjning av snö och is (inkl. istappar).

Samma person som arbetar med snöröjning kan också, vid behov, arbeta med halkbekämpning - genom att sprida ut salt eller sand/grus.

Arbetsredskap - traktor, hjullastare och skyffel
Oftast genomförs snöröjning med hjälp av traktor; ibland används hjullastare i kombination med redskap för snöröjning (snöblad).
Behörighet att få köra traktor: traktor-körkort (som lägst) eller körkor med högre behörighet, ex. AM-körkort, B-körkort, motorcyckelkörkort eller högre klasser, som t.ex C, D, CE-körkort.

Handsnöskottning
Snöskottning på små och/eller svårttillängliga med maskiner ytor, som t.ex hustak och balkonger utförs oftast för hand.

Takskottning
Utförs ofta på uppdrag från bostadsrättsföreningar, företag (bl a "industri-tak" behöver skottas) och plåtfirmor/takläggarfirmor.
"Skotta säkert"-utbildning kan krävas; ställs det inte som ett krav, är det starkt meriterande. Vana av att arbeta som hantverkare på tak är en fördel. Man ska inte vara rädd för att jobba på höga höjder och tidigare erfarenhet av arbete på hög höjd är meriterande.
Finns det ingen snö att skotta får man i så fall oftast arbeta med diversearbeten (allt-i-allo) inom företaget.

Arbetsgivare
Som snöröjare kan man verka i egenskap av egenföretagare eller vara anställd (ofta behovsanställning eller i kombination med andra arbetsuppgifter) på företag som sysslar med fastighetsrelaterade tjänster, ex skötsel av utemiljöer, anläggningsarbete samt ibland även service av de redskapen/maskinerna.

Anställnings- och arbetsvillkor
Snöröjning utförs vid behov och är därför ett "extrajobb" eller snarare en "behovsanställning". Snöröjare anställs av företag som specialiserar sig på "vägservice", som inte sällan är små familjeföretag.
Du som vill skotta snö i vinter ska vara villig och förmögen att jobba i alla väder, gärna vara fysisk stark pga det är ett tungt jobb. Du passar alltid tider och ställer upp när jobbet väl dyker upp även om du får ett telefinsamtal mitt i natten. Alla tider på dygnet kan förekomma men främst dagtid, vardagar som helger.
Behovsanställnigar/säsångsanställningar är vanliga och snöskottare kallas i så fall vid behov under "vinterperioden" /oftast tidigast från slutet på oktober till och med mars/; man brukar i så fall "ringas in" med kort varsel vid behov. Vissa företag kan vid säsångs/behovsanställning garantera ett visst antal timmar per vecka, ex. 10 tim/v och om det är snöfritt, får man i så fall utföra andra arbetsuppgifter, t.ex städning eller reparationer av redskap/utrustning.

Kör- och vilotidsreglerna
Om Transportstyrelsens tillämpning av kör- och vilotidsreglerna var god läs på transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik.

APV – Arbete på väg
Om man jobbar med servicearbete på väg, bl.a snöröjning, bärgning, asfaltsläggning, däckreparationer, maskinmekaniker, slamsugningsfordon, renhållningsfordon samt annat arbete med service av något slag, i vägmiljö, behöver man gå en kurs Arbete på väg (APV).
Det är arbetsgivare som har ansvar för att de anställda har rätt kompetens inom APV. Utbildningskraven har höjts för entreprenörer till Trafikverket och de anställda behöver utbildas på nivå 1 och 2 för att utbildningen ska motsvara den tidigare Säkerhet på väg-kursen, som var på 8 timmar. För att få behörighet som utmärkningsansvarig ska nivå 3A genomgås med förhandskravet nivå 2. Det är varje anställdas eget ansvar att kunna visa upp ett kompetensbevis för sin utbildningsnivå men arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla en kopia på detta.

APV -Nivå 1
Kurstid: ca 3 timmar.
Grundläggande utbildning för alla som vistas inom ett vägarbetsområde oavsett vilka arbetsuppgifter som utförs inom objektet. Utbildningskravet gäller från första arbetstimmen. I utbildningen ingår bland annat V3-principen: Varna Trafikanterna, Värna Trafikanterna, Värna Vägarbetarna. Trafikantbeteende, hastighet och krockvåld. Definitioner på de olika zonindelningarna på en arbetsplats.
I kursen ingår de grundläggande säkerhetskraven baserade på arbetsmiljölagstiftning (AML) och väglagstiftning. Även de olika rollerna som väghållare och arbetsgivare samt byggherre/beställare samt ansvaret gentemot tredje man.
Ingår i kombinationskursen Arbete på väg, nivå 1+2.
Enligt Trafikverkets bestämmelser ska kursen upprepas inom 15 månader och gäller alla. Där kommuner är väghållare styrs repkraven av kontraktskraven.

APL -Nivå 2
Vidareutbildning för alla som kör något slags väghållningsfordon, såväl registrerade som oregistrerade fordon och maskiner; även arbetsredskap som används inom ett avstängt område där det finns annan fordonstrafik. Även riskbedömningar som har med fordonet att göra enl AML, samt detaljer på utmärkning och lyktor etc. för att kunna klassas som väghållningsfordon och därmed få vistas på en allmän väg och utföra arbeten.

Utbildning

För att få jobba med snöskottning för hand krävs det ingen särskild utbildning, men om det är på höga höjder (takskottning) - kan "skotta säkert" utbildningscertifikat/kortet krävas.
För att få röja med traktor måste man, som lägst, ha traktorkorkort, eller högre behörighet på körkortet, som t.ex AM-körkort, B-körkort (för personbil) eller ännu högre behörighet på sitt körkort. Traktor, AM och B-körkort får man på en "vanlig trafikskola" och man betalar vanligtvis själv för sin utbildning.
I platsannonser när arbetsgivare söker traktorförare för snöröjning läser man ofta: "körkort för motorredskap klass I (B-körkort) eller II (traktorkort) krävs".
På gymnasieskolan rekommenderas det att söka till BA, inriktning Anläggningsfordon; eller i andra hand NB, inriktning Lantbruk - pga man kan ta traktorkörkort inom den utbildningen.
För vuxna som vill utbilda sig till snöröjare rekommenderas det att gå via Komvux eller via Arbetsförmedlingen som kan köpa utbildningsplats hos en maskinutbildare. Alternativt bör man på "en vanlig körskola" ta körkort - företrädesvis B-körkortet, eftersom det är fördelaktigt att ha körkort för personbil (för många olika ändamål), men som lägst läsa på en Trafikskola mot traktorkörkortet (som är lägsta möjliga behörighet för körkort).
Ännu en möjlighet kan finnas att skaffa sig relevant utbildning till snöröjare är genom att få anställning på ett företag där man kan, efter anställningen, få intern utbildning som anordnas av eller betalas av arbetsgivaren. Det sistnämnda händer ofta endast om en stor brist på arbetskraft uppstår och arbetsgivaren ej kan hitta redan utbildad personal att anställa.

Övriga kvalifikationer
Man bör vara i god fysisk form och en flexibel lagspelare med hög arbetsmoral.
Körkort B, för personbil, samt tillgång till egen bil kan ställas som ett krav för att kunna få jobb som snöröjare/snöskottare. Ställs det inte som ett krav, är det mycket meriterande, liksom körkort C, för lastbil.

Skotta säkert
LICENSIERINGSPROJEKTET SKOTTA SÄKERT SKA FÖRBÄTTRA ARBETSMILJÖN SAMT MINSKA OMFATTNINGEN AV SKADOR PÅ BYGGNADER, ANNAN EGENDOM & INTE MINST PERSONER, I SAMBAND MED SNÖSKOTTNING AV TAK. Här hittar du företag licenserade enligt Skotta säkert.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.