Borrtekniker
Spela filmen

Borrtekniker

Att arbeta som Borrtekniker eller Brunnsborrare, som det också kallas, kräver både god fysik och fantasi. Varje borrplats har sina egna förutsättningar och det krävs erfarenhet för att lösa de problem som uppstår. Beroende på vilken inriktning du har som Borrtekniker kan borrplatsen vara alltifrån en avlägsen berghäll i skogen eller en villaträdgård, till en stor byggarbetsplats eller i en gruva under mark.

Som Borrtekniker är du oftast specialiserad på något av följande områden:

 • Borrning av dricksvattenbrunnar och energibrunnar för utvinning av värme och kyla
 • Grundläggningsborrning
 • Styrd borrning för exempelvis schaktfri ledningsförläggning
 • Prospektering efter naturresurser
 • Geotekniska markundersökningar


I det dagliga arbetet använder borrare mobila borriggar utrustade med olika typer av borrverktyg. Det är vanligt att det ingår i arbetet att montera, reparera och underhålla maskinerna. Andra arbetsuppgifter som kan ingå för borrtekniker är svetsarbeten av olika slag, montering av pumpar och vattenreningsutrustning, ledningsförläggning samt provtagning och analys av jord- och bergprover vid markundersökningar. 

Brunnsborrare arbetar med att förse samhället med rent dricksvatten och förnyelsebar energi. Energibrunnar kan användas för att förse både villor och större byggnader med värme och kyla, ofta med hjälp av en värmepump.

Borrad grundläggning, vilket innebär till exempel att man borrar hål i berget för att förankra och stabilisera bropelare vid vägbyggen eller monterar pålar genom jorden ner till fast berg.

Innan större byggprojekt utförs geotekniska markundersökningar. Man samlar in prover och kartlägger jordarter och grundvatten. Markens bärighet och eventuella föroreningar undersöks och ligger till grund för hur byggprojektet ska genomföras.

Inom prospekteringsborrningen arbetar du ofta flera dagar med samma borrhål. Borrhålen kan vara många hundra meter långa. Arbetet sker ofta i samarbete med geologer som avgör vilka intervall som behöver studeras extra noga. Borrarna samlar då in borrkärnor, cirka 1-3 meter långa, cylindriska bergprover. Det är ett ansvarsfullt och tidsödande arbete som är helt avgörande för att till exempel kunna kartlägga malmkroppars utbredning.

Utbildning

Gymnasieskolans treåriga Bygg- och Anläggningsprogram kan vara en bra bakgrund. Att börja som lärling inom något företag är också ett sätt att komma in i yrket.

Borrföretagen driver en arbetsmarknadsutbildning där borrtekniker utbildas. Utbildningen anordnas i tillsammans med arbetsförmedlingen och erbjuds till arbetslösa - Se nedan

Brunnsborrare kan certifieras på två nivåer, ansvarig brunnsborrare och brunnsborrare. Certifikatet ställs ut på fem år. En certifierad brunnsborrare har bland annat flera års erfarenhet av brunnsborrning, godkänt svetsprov och certifikat för heta arbeten och godkända kurser inom ett antal områden som arbete på väg eller praktisk hydrogeologi.

Framtidsutsikter

Efterfrågan på borrningstjänster är stabilt hög. Energiborrningen är det område som har ökat snabbast under de senaste åren tack vare värmepumpens tilltagande popularitet.

Satsningen på infrastrukturutbyggnad i landet – vägar, broar och stora byggprojekt – gör att efterfrågan på entreprenadborrningstjänster såsom grundläggning och styrd borrning ökar för varje år, liksom behovet av geotekniska markundersökningar. 

Personliga egenskaper

Som borrare behöver du vara både kreativ, kunnig och uppfinningsrik för att lösa de eventuella problem som kan uppstå för att nå ett bra arbetsresultat.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  14 Lediga jobb som borrtekniker

  VISA FLER LEDIGA JOBB


  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.