Samhällsbyggare
Spela filmen

Samhällsbyggare

Samhällsbyggande handlar bland annat om bostadsbyggande, handel, markanvändning, trafik och infrastruktur samt miljö och teknisk försörjning.

Samhällsbyggare är ett paraplybegrepp och betecknar arbetsuppgifterna för många av de personer som har yrkeserfarenhet och/eller utbildning inom något av följande områden:

 • Byggnadsteknik
 • Trafikplanering
 • Vatten och avlopp
 • Stadsplanering
 • Bygglov
 • Arkitektur/landskapsarkitektur
 • Miljö
 • Mekanik
 • Projektledning
 • Fastighetsförvaltning
 • Lantmäteri
 • VVS- Värme, ventilation och sanitet
 • Transport
 • Agronomi
 • Planerings- och byggbranschen

Utbildning

Bra förberedande grundutbildning finns på flera av gymnasieskolans program, bland annat på Bygg- och anläggningsprogrammet. Motsvarande utbildning för vuxna kan finnas på komvux.

På eftergymnasial nivå finns relevanta utbildningar både på högskolor/universitet och inom yrkeshögskolan.

Framtidsutsikter

OBS! Konkurrensen på arbetsmarknaden varierar stort mellan de olika yrkeskategorierna.

Bristen på kompetens inom samhällsbyggnadssektorn utgör ett stort hot mot tillväxten.

Arbetsplats

Samhällsbyggare kan vara anställda hos både offentliga och privata arbetsgivare inom hela samhällsbyggnadssektorn.

Visa mer
Visa mindre

21 Lediga jobb som samhällsbyggare

VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.