Stadsbyggnadskoordinator

Stadsbyggnadskoordinator

Stadsbyggnadskoordinator är en relativt ny yrkesroll på den svenska arbetsmarknaden.

Som stadsbyggnadskoordinator är tanken att du agerar som specialist på de administrativa "avsnitten" i stadsbyggnadsprocessen. Du ansvarar för arbetsplatsens användning och utveckling av digital teknik samt för att formalia och lagkrav efterföljs under processer, när byggnadsplaner upprättas och genomförs.

Du fungerar också som stödfunktion åt diverse övriga handläggare, bl a planeringsarkitekter och exploateringsingenjörer. Det är vanligt att stadsbyggnadskoordinatorer är sammanhållande i arbetsgrupper, i allt ifrån praktiska arrangemang till projektadministration.

I dina arbetsuppgifter ingår vanligtvis också att informera sakägare/processägare och allmänhet om samhällsbyggandet och pågående ärenden samt att ta hand om ekonomifrågor, exempelvis fakturahantering, upphandlingar och rapportskrivelse.

Utbildning

Det kan finnas relevanta utbildningar inom yrkeshögskola. Vanligtvis erbjuds de yrkeshögskoleutbildningar som leder till yrkesrollen som stadsbyggnadskoordinator som två-åriga heltidsutbildningar, de kan erbjudas som platsbunden eller på distans.

På gymnasiet rekommenderas Bygg- och anläggningsprogrammet, Försäljnings- och serviceprogrammet (FS) eller på Ekonomiprogrammet.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.