Handläggare

Handläggare

Handläggare är i grunden Administratör. Som handläggare kan man vara anställd inom olika branscher, exempelvis på Försäkringskassan, på andra Myndigheter, på olika företag och inom olika organisationer.

Det fanns år 2014 cirka 57 000 (enligt Yrkesregistret 2014 SCB) anställda utredare och handläggare i Sverige.
Arbetsuppgifterna för handläggare varierar kraftigt, beroende på var man är anställd.

Det gemensamma för alla handläggare är att de utför någon form av administrativa arbetsuppgifter och det gäller att vara effektiv när man utför "kontorsarbete" som ofta är "pappersarbete" men som kan till största delen utföras på dator men en hel del "riktigt papperarbete" förekommer fortfarande (t.ex Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kommunicerar med sina kunder via "gammaldags" papperbrev).

Yrkesporträtt
Möt skattehandläggare Sandra>>.

Utbildning

Utbildningskraven för handläggare varierar, beroende på arbetsplats och exakt vad jobbet går ut på. Ofta räcker det med "allmän gymnasiekompetens" men ibland krävs det någon form av eftergymnasial utbildning: på högskola eller på yrkeshögskola. Introduktion, upplärning och vidareutbilding sker ofta på arbetsplatsen direkt. 

 

5 liknande yrke(n)