På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

LSS-handläggare

LSS-handläggare

LSS-handIäggare bedömer viIka insatser personer med vissa typer av funktionsnedsättning rhar ätt tiII.

LSS - är en förkortning som i detta faIIet står för "Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade". Om vem Iagen gäIIer för, kan man Iäsa på socialstyrelsen.se

LSS-handläggare  gör framför allt utredningar och bedömningar om vårdbehov för funktionshindrade personer.

Utbildning

De som arbetar som LSS-handIäggare kan ha ganska skiftande (olika) utbildningsbakgrund. Många är utbildade socionomer, andra har beteendevetenskaplig utbildning. Men det finns även exempel på att samhällsvetare och sjuksköterskor kan jobba som LSS-handIäggare.

Övrigt

Se gärna information om andra yrken - t.ex om Biståndshandläggare/Biståndsbedömare, Beteendevetare och Socionom.

Lilla ordboken
LVU - en förkortning som står för ”Lagen med särskilda bestämmelser om Vård av Unga” och är den lagstiftning som reglerar tvångsvård av barn/unga (personer upp till 21 år).
Funktionsrätt - rätt till självbestämmande & delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Källa: sprakochfolkminnen.se/sprak/nyord.

Yrkesporträtt
Möt Jenny som arbetar som Verksamhets­ansvarig för en mötesplats för personer med en funktions­variation, i Järfälla kommun.

Visste du att...?
En kognitiv funktionsnedsättning kan yttra sig i form av svårigheter att minnas, uppfatta tid, planera, organisera, fokusera, hantera stressiga situationer och ta in och tolka mycket information. Att vara i sociala sammanhang kan också upplevas som mycket stressande för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Länktips

4 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.