På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Biståndsbedömare / Biståndshandläggare Spela filmen

Biståndsbedömare / Biståndshandläggare

Biståndsbedömaren arbetar inom en kommun och utreder en enskild människas behov av hemtjänst, personlig assistans eller särskilt boende. Man avgör vilken service eller vilket stöd från kommunen som behövs. I det här arbetet är det viktigt att man både kan samtala med brukarna och vara kapabel att fatta beslut som kan upplevas som svåra och livsavgörande av den som söker hjälp.

Biståndsbedömare arbetar inom kommunens vård och omsorgs- eller socialförvaltning.
Målet med det arbete en biståndsbedömare utför är att äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett liv med samma möjligheter som andra så långt det är möjligt. Iband behövs omfattande hjälpinsatser medan det i andra fall kan räcka med att bostaden anpassas till den hjälpsökandes behov.

Arbete

Biståndsbedömaren utreder en enskild människas behov av och rätt till hjälp och stöd från kommunen. Det kan handla om brukarens rätt till hemtjänst, personlig assistans eller särskilt boende. Man avgör vilken service eller stöd som krävs för detta. Det är biståndsbedömaren som prövar om en enskild kommuninnevånare är berättigad till bistånd. Man följer också upp hur stödet fungerar. Om brukarens behov ändras beslutas om vilka förändringar som ska göras i stödet.

Besluten tas utifrån gällande lagstiftning på området och bygger på den information biståndshandläggare samlar in. En viktig del av biståndshandläggarens arbete är att ha kontakt med dem som ansökt om, eller har fått rätt till bistånd. Ofta möter de även deras anhöriga eller gode män.

Biståndsbedömaren utreder vilka fysiska, psykiska och sociala förutsättningar som ska beaktas i varje enskilt fall. När tillräcklig information om en klients behov av stöd har samlats in, fattar antingen biståndsbedömaren eller ansvarig kommunal nämnd beslut. Utredningen måste dokumenteras väl. Resonemangen kring besluten måste vara begripliga både för kolleger och för allmänheten, men framförallt för den enskilde person som beslutet gäller. Förutom att kunna tala och lyssna väl behöver biståndshandläggare även kunna uttrycka sig väl i skrift.

Ofta är det biståndsbedömaren som har ansvar för att beställa tjänster utifrån beslutet om stöd. En annan arbetsuppgift kan vara att genomföra vårdplaneringar tillsammans med kunder, anhöriga och vårdpersonal.

 
Robothandläggare
Robothandläggare och mjukvarurobot (eller digital medarbetare eller RPA, robot process automation) används för att beskriva digitala program som används för att automatisera handläggnings-arbete.  
I detta fallet används ordet "robot" som en metafor (eftersom det rör sig då inte om en fysisk maskin) för att förklara att programmen utför arbetsuppgifter som annars brukar utföras av människor. 
Exempel på användning av Robothandläggare finns (uppgift från december 2018) inom Socialtjänsten i Trelleborg (i Skåne) och i Nacka (Stockholms län), där Robothandläggare analyserar ansökningar om "socialbidrag" (försörjningsstöd) och ger förslag på beslut, som sedan fattas av en "mänsklig beslutsfattare". Källa: skl.se

Lilla ordboken
LVU - en förkortning som står för ”Lagen med särskilda bestämmelser om Vård av Unga” och är den lagstiftning som reglerar tvångsvård av barn/unga (personer upp till 21 år).
HVB - en förkortning för "Hem för vård eller boende" = en verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran. Källa: Inspektionen för Vård & Omsorg (IVO).

Länktips

7 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.