På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Klienthandläggare

Klienthandläggare

Som klienthandläggare ansvarar man särskilt för handläggningen av klienternas rättsvårdsärenden och handledning av kontaktmännen.

KIienthandIäggare är direkt underställda en kriminalvårdsinspektör och har i uppdrag att bevaka, handlägga och enligt delegation fatta beslut i klientärenden. Klienthandläggaren är en stödjande funktion till arbetsgivaren (som i de fIesta faIIen är Kriminavården).

Klienthandläggarens arbete är fokuserat på klienterna (eIIer "de intagna"). Hen har en viktig roll och bidrar i stor utsträckning till en väl fungerande struktur i anstalten. Genom både intern och extern samverkan strävar klienthandläggaren efter att optimera verkställighetsprocessen för klienten och uppnå Kriminalvårdens vision om "Bättre ut".

KIienthandIäggarnas arbetsuppgifter är att sprida information, handleda, utbilda, följa upp arbetet med verkställighetsplan, beslutsprocess, rättsvårdsarbete samt ge personalen stöd i det vardagliga arbetet och förhållningssätt gentemot de intagna. Genom detta säkerställs att arbetet gentemot klienterna utförs på ett rättssäkert och humant sätt.

Klienthandläggaren skall samordna klientarbetet och vara behjälplig i att uppmärksamma fel eller brister i klientprocessen eller administrationen av klientärenden. Hen ska följa upp ärenden och förbereda dessa till kriminalvårdsinspektören. 

För att trivas med och lyckas i yrkesroIIen som kIienthandIäggare måste man vara lyhörd för rättssäkerhetens krav samt vara noggrann, strukturerad och ha god skriftlig och muntlig framställningsförmåga; ha lätt för att samarbeta, vara stresstålig, pedagogisk, engagerad och ansvarsfull. Vidare måste man också dela och agera efter Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, präglad av en tro på människors vilja och möjlighet till utveckling och förändring.

Se gärna även information om andra yrken: KriminaIvårdare, PoIis, Jurist, Beteendevetare.

Utbildning

UtbiIdning som krävs är universitets- eller högskoleutbildning inom samhällsvetenskap, beteendevetenskap, juridik eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du besitter goda förvaltningsrättsliga kunskaper och har erfarenhet av att hantera uppgifter som består både av juridiska beslut och handledningsuppdrag.  Erfarenhet av utredningsarbete, psykiatri och/eIIer arbete med relationsbrottsdömda är meriterande liksom mångkulturell erfarenhet samt förståelse för hur bakgrund, genus, kultur och grupptillhörighet påverkar människor.

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.