Klienthandläggare

Klienthandläggare

Som klienthandläggare ansvarar man särskilt för handläggningen av klienternas rättsvårdsärenden och handledning av kontaktmännen.

Klienthandläggare är direkt underställda en kriminalvårdsinspektör och har i uppdrag att bevaka, handlägga och enligt delegation fatta beslut i klientärenden. Klienthandläggaren är en stödjande funktion till arbetsgivaren.

Klienthandläggarens arbete är fokuserat på klienterna. Man har en viktig roll och bidrar i stor utsträckning till en väl fungerande struktur i anstalten. Genom både intern och extern samverkan strävar klienthandläggaren efter att optimera verkställighetsprocessen för klienten.

Klienthandläggarnas arbetsuppgifter är att sprida information, handleda, utbilda, följa upp arbetet med verkställighetsplan, beslutsprocess, rättsvårdsarbete samt ge personalen stöd i det vardagliga arbetet och förhållningssätt gentemot de intagna. Genom detta säkerställs att arbetet gentemot klienterna utförs på ett rättssäkert och humant sätt.

Klienthandläggaren skall samordna klientarbetet och vara behjälplig i att uppmärksamma fel eller brister i klientprocessen eller administrationen av klientärenden. Klienthandläggaren ska följa upp ärenden och förbereda dessa till kriminalvårdsinspektören. 

Utbildning

Utbildning som krävs är universitets- eller högskoleutbildning inom samhällsvetenskap, beteendevetenskap, juridik eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

Du besitter goda förvaltningsrättsliga kunskaper och har erfarenhet av att hantera uppgifter som består både av juridiska beslut och handledningsuppdrag. Erfarenhet av utredningsarbete, psykiatri och/eller arbete med relationsbrottsdömda är meriterande liksom mångkulturell erfarenhet samt förståelse för hur bakgrund, genus, kultur och grupptillhörighet påverkar människor.

Bra grundkompetens finns bl a på gymnasiets Ekonomiprogrammet, inriktning juridik.

Personliga egenskaper

För att trivas och lyckas i yrkesrollen som kIlenthandläggare måste man vara lyhörd för rättssäkerhetens krav samt vara noggrann, strukturerad och ha god skriftlig och muntlig framställningsförmåga, ha lätt för att samarbeta, vara stresstålig, pedagogisk, engagerad och ansvarsfull. Vidare måste man också dela och agera efter Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, präglad av en tro på människors vilja och möjlighet till utveckling och förändring.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.