Kriminalvårdsinspektör
Spela filmen

Kriminalvårdsinspektör

Kriminalvårdens uppgift är att genom frivård och anstalter verkställa de påföljder som domstol dömer ut, driva häkten och utföra transporter samt göra personutredningar i brottmål. Uppgifterna ska utföras på ett sätt så lagföring kan ske effektivt och återfall i brott förebyggas.

Som kriminalvårdsinspektör har du personalansvar för kriminalvårdare, vakthavande befäl och kanslipersonal på häktet och är direkt underställd kriminalvårdschefen.

Uppdraget innebär såväl personal-, budget- och arbetsmiljöansvar av verksamheten. Som kriminalvårdsinspektör ska man driva och utveckla verksamheten med ett helhetsperspektiv mot uppställda mål och svarar för uppföljning och kvalitetsarbete. Man har mycket nära samarbete med häkteschefen. Arbetet innebär även att samarbeta med externa samarbetspartners inom och utom rättsväsendet.

Kriminalvårdsinspektören kan också ha ett heltäckande ansvar för intagnas sysselsättning och påverkansprogram. Man kan även ansvara för andra viktiga områden på anstalten, som kök och samordning samt uppföljning av nämnden för andlig vård inom anstalten.

Viss fortbildning och möten på annan ort kan förekomma, man bör därför kunna resa i tjänsten.

Kriminalvårdsinspektör är en chefsbefattning direkt underställd kriminalvårdschefen.

Utbildning

För att arbeta som kriminalvårdsinspektör krävs relevant högskoleutbildning med beteendevetenskaplig, juridisk eller annan lämplig inriktning.

Meriterande är erfarenhet av kriminalvårdsarbete eller arbete i arbetsledande befattning. Meriterande är också att man har genomgått kriminalvårdens chefsförsörjningsprogram (KFP).

Att man innehar B-körkort ställs nästan alltid som ett krav för att få anställning som kriminalvårdsinspektör. 

Bra grundkompetens får du på gymnasiets Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Beteendevetenskap eller Ekonomi programmet, inriktning juridik.

Personliga egenskaper

Att jobba inom Kriminalvården förutsätter att ha en del nära och ibland även konfliktfyllda relationer, varför en god social förmåga och ett stort intresse för människor och mänskligt beteende är viktigt att ha. Det är också mycket viktigt att kriminalinspektörer kan entusiasmera sin personal och tillsammans med dem driva verksamheten mot uppställda mål.

Arbetsplats

Som kriminalvårdsinspektör arbetar du måndag till fredag dagtid. Du har flexibel arbetstid. Beredskap ingår i uppdraget.

Visste du att...?

... ca 16 000 personer lever idag under hot om våld och har de så kallade "skyddade personuppgifter", ca 1 600 av dem har en starkare form av skydd, som bl a innebär att de inte har någon bostadsadress registrerad på sig. En stor del av de personer som lever under hot är kvinnor som har utsatts för våld eller hot om våld från sina f d manliga partners, makar eller pojkvänner.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.