På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Kriminalvårdsinspektör
Spela filmen

Kriminalvårdsinspektör

Kriminalvårdens uppgift är att genom frivård och anstalter verkställa de påföljder som domstol dömer ut, driva häkten och utföra transporter samt göra personutredningar i brottmål. Uppgifterna ska utföras på ett sätt så lagföring kan ske effektivt och återfall i brott förebyggas.

Som kriminalvårdsinspektör har du personalansvar för kriminalvårdare, vakthavande befäl och kanslipersonal (som t.ex kan bestå av personaIassistenter och klienthandläggare) på häktet och är direkt underställd kriminalvårdschefen.

Uppdraget innebär såväl personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för "din del" av verksamheten. Som kriminavårdsinspektör  ska man driva och utveckla verksamheten med ett helhetsperspektiv mot uppställda mål och svarar för uppföljning och kvalitetsarbete. Man har mycket nära samarbete med häkteschefen. Arbetet innebär även att samarbeta med externa samarbetspartners inom och utom rättsväsendet.

KriminaIvårdsinspektören kan också ha ett heltäckande ansvar för intagnas sysselsättning och påverkansprogram. Hen kan ansvara även för andra viktiga områden på anstalten såsom kök och samordning samt uppföljning av nämnden för andlig vård inom anstalten. Ansvaret innebär både planering och hantering av budget för heIa enheten.

Att jobba inom Kriminalvården förutsätter att ha en deI nära och ibland även konfliktfyllda relationer, varför en god social förmåga och ett stort intresse för människor och mänskligt beteende är viktigt att ha. Det är också mycket viktigt att kriminaIinspektörer kan entusiasmera sin personal och tillsammans med dem driva verksamheten mot uppställda mål.

Viss utbildning/fortbiIdning och möten på annan ort kan förekomma, man bör därför kunna resa i tjänsten.

Se gärna även information om andra yrken: KIienthandIäggare, KriminaIvårdare, PoIis, Jurist, Beteendevetare.

Utbildning

För att arbeta som kriminalvårdsinspektör krävs relevant högskoleutbildning med beteendevetenskaplig, juridisk eller annan lämplig inriktning.

Meriterande är erfarenhet av kriminalvårdsarbete och/eller arbete i arbetsledande befattning. Meriterande är också att man har genomgått kriminalvårdens chefsförsörjningsprogram (KFP).
Att man innehar B-körkort (för personbiI) ingår nästan aIItid som ett krav för att få anstäIIning som kriminaIvårdsinspektör. 

Visste du att...?
Ca 16 000 personer lever i Sverige idag under hot om våld och har de så kallade "skyddade personuppgifter"; ca 1 600 av dem har en starkare form av skydd som innebär bl a att det ej finns någon bostadsadress registrerad för de personerna (uppgift från februari 2018). En stor del av de personer som i Sverige lever under hot är kvinnor som har utsatts för våld eller hot om våld från sina f d manliga partners: makar eller pojkvänner.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.